[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Operation Inherent Resolve - Irak
Træningsbidraget – Irak

Soldaterne i træningsbidraget har i uge 23 gennemført træning og uddannelse af to bataljoner med i alt ca. 600 irakiske grænsevagter i fagene skydning, checkpointtjeneste, skydning med tunge våben, førstehjælp, grundlæggende taktik og forhold over for vejsidebomber. Der ud over er de irakiske soldater blevet trænet i at kunne indsættes hurtigt som beredskab i forskellige situationer.


Terrænet ved den irakiske grænse er ofte meget åbent, og der kan derfor være langt mellem grænseposterne. I nødstilfælde skal de irakiske soldater kunne forstærke deres grænseposter med ekstra soldater ved hjælp af en mobil beredskabsdeling. 

Grænsevagtsoldaterne har tidligere modtaget grundlæggende træning på Al Asad-luftbasen, og de modtager derfor træning specifikt rettet mod de opgaver, som grænsevagterne løser på deres poster langs den irakiske grænse.

Om det danske træningsbidrag i Operation Inherent Resolve
Træningsbidraget uddanner de irakiske soldater i militære fag som blandt andet førstehjælp, skydning, bekæmpelse af vejsidebomber og krigens love.

Der er ingen ændring i uddannelsestallene fra sidste uge. Bataljonerne, som bliver trænet af Hold 7 i denne periode, afslutter deres kursus i uge 26.  
 

Fakta om det danske bidrag til OIR
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres pt. af et træningsbidrag på op til 180 soldater, der træner irakiske soldater, et radarbidrag og flere mindre stabsbidrag.   Grænsevagtsoldaterne lærer hvordan de finder og undgår miner og vejsidebomber, blandt andet ved hjælp af en minesøger.
Fotos fra Irak: Kaptajn Morten (Public Affairs Officer Hold 7)


Enhanced Forward Presence (eFP) – NATO’s fremskudte tilstedeværelse i EstlandPanserinfanterikompagniet er i disse dage en del af øvelsen Saber Strike. De seneste dage har soldaterne været i felten, hvor de har gennemført skiftevis angrebs- og forsvarsopgaver.

Saber Strike er en stor øvelse, der har deltagelse fra alle de NATO-lande, der har tilstedeværelse i Polen og de baltiske lande. Målet med øvelsen er at styrke samarbejdet mellem enheder fra forskellige nationer. I år deltager 19 nationer og omkring 18.000 soldater.


De danske soldater skal holde et område og forsvare sig mod de fremrykkende britiske soldater under Saber Strike.


Fakta om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk ledet brigade. 


Resolute Support Mission – Afghanistan
Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, så de kan udføre deres arbejde i Kabul, har i den forgangne uge gennemført 14 sikringsopgaver.


De danske sikringssoldater i Movement Force Protection Team eskorterer rådgivere og chefer afsiddet.


Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 5.507 aktioner primært fordelt på id-kontrol, køretøjskontrol, herunder 644 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport.

Det danske hundebidrag har undersøgt 81 biler og 5 bygninger.

Fakta om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission. Bidraget omfatter cirka 160 soldater placeret i og omkring hovedstaden Kabul.


Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) – NATO’ stående flådestyrke i Østersøen og Nordatlanten

Fregatten Niels Juel deltager med den stående NATO-flådestyrke fortsat i Østersøøvelsen BALTOPS. Øvelsen er gået ind i den sidste fase, hvor deltagerne ikke ved, hvad der skal ske. Det betyder, at de hele tiden skal være klar til at handle på opdukkende trusler, fra luften, fra andre skibe eller fra ubåde.

Fregatten Niels Juel deltager som flagskib for den dansk-ledede NATO-flådestyrke. Den danske stab har ansvaret for at koordinere træningen i overfladekrigsførelse, mens en anden enhed koordinerer luftforsvaret.

Fakta om BALTOPS-øvelsen
BALTOPS er en årligt tilbagevendende NATO-øvelse i Østersøen med deltagelse af mere end 40 skibe, 50 fly og cirka 5000 mand. Øvelsen har kørt de sidste 46 år og den har til formål at træne deltagerne og demonstrere evnen til samarbejde mellem de NATO-allierede og partnernationerne. Øvelsen er varslet efter gældende internationale regler. Flådestyrken fra BALTOPS samlet nær Bornholm.

Fakta om det danske bidrag til SNMG1
Danmark har hele 2018 kommandoen over den ene af NATO’s stående flådestyrker kaldet SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1), der patruljerer og afvikler øvelser i Østersøen og den nordøstlige del af Atlanterhavet

Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 – NATO’s stående minerydningsstyrke i Østersøen og Nordatlanten

Den seneste uge har den danske maritime minerydningsenhed sammen med NATO’s stående minerydningsstyrke i Østersøen og Nordatlanten været i gang med øvelsen BALTOPS.

Det primære formål for minerydningsskibene har været at rydde et område ved den polske kyst for miner, således at der kan foretages en større landsætning af tropper som en del af det fiktive scenarie.

I scenariet er skibene under minerydningen blevet angrebet af små hurtiggående både, hvis formål var at forhindre minerydningen. Derfor er minerydningsskibene blevet beskyttet af en tyrkisk fregat.


Den danske minerydningsenheds undervandsrobot.

Bevogtningsdeling og stabsbidrag – Kosovo
Bevogtningssoldaterne har i ugens løb gået flere patruljer uden for lejren Camp Marechal de Lattre de Tassigny som en del af bevogtningen af lejren.Fakta om det danske bidrag til til NATO’s KFOR-styrke
Forsvaret har siden 1999 bidraget til NATO’s fredsbevarende styrke i Kosovo på Balkan.

Bidraget består af cirka 35 soldater, der holder vagt i lejren Camp Marechal de Lattre de Tassigny og løser forskellige opgaver i Pristina.FRONTEX – dansk Challenger-bidrag til overvågning af Middelhavet
Challengerbidraget har siden det blev indsat den 1. juni fløjet 8 missioner. Der har været stort fokus på ulovligt fiskeri, som også er en FRONTEX-opgave. En opgave besætningen er rutineret i og jævnligt flyver i Arktis.


Challenger-flyet og besætning på opgave fra basen i Fontanarossa, Sicilien.

Fakta om det danske Challenger-bidrag til FRONTEX
Challenger-flyet har til opgave at udføre grænseovervågning til havs til støtte for det europæiske grænseagentur FRONTEX. Danmark stiller med et Challengerfly i juni og november 2018.