[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando


Foto: Philip, eFP Hold .

Enhanced Forward Presence
- NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland.

Panserinfanterikompagniet og sanitetselementet arbejdede i sidste uge sammen om træning af holdets sygehjælpere. Soldater fra panserinfanterikompagniet deltog i en øvelse med mange tilskadekomne og var i dagens anledning sminket så realistisk som muligt.


Foto: Philip, eFP Hold 1.

FAKTA om det danske bidrag til eFP:
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa i Estland. Deres primære opgave er at indgå i NATO’s fremskudte styrke i Baltikum.


De danske soldater fra sikrings- og eskortebidraget transporterer dagligt rådgivere og VIP-personel til møder i pansrede firehjulstrækkere eller som her med helikopter.

Resolute Support Mission – Afghanistan
Ramadanen og Eid har ikke kun haft betydning for det afghanske folk men også for de danske soldater. Den afghanske regering og Taliban har holdt våbenhvile, hvilket Resolute Support Mission har respekteret ved ikke at gennemføre transporter i Kabuls gader.

De danske soldater har derfor fokuseret på rådgivning i Green zone og Hamid Karzai International Airport.

Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, så de kan udføre deres arbejde i Kabul, har i den forgangne uge gennemført 12 sikringsopgaver.
Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 805 kontroller for efterladt våben og ammunition i køretøjer samt kontrol af 625 rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport. Det danske hundebidrag har undersøgt 81 biler og seks bygninger.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission:
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militær rådgivning af afghanske sikkerhedsstyrker samt militæropgaver.

Operation Inherent Resolve (OIR)
Træningsbidraget – Irak

IR Hold 7 har gennemført træning og uddannelse af to bataljoner med i alt cirka 600 irakiske grænsevagter i fag som skydning, anvendelse af tunge våben, grundlæggende infanteritaktik og forhold overfor vejsidebomber. Grænsevagtsoldaterne har tidligere modtaget træning på Al Asad luftbase, og de modtager derfor træning målrettet de opgaver, som grænsevagterne løser på deres poster langs den irakiske grænse.


Øvelse: Lørdag morgen øvede Hold 7 procedurer for forsvar af Camp Havoc, hvor de fleste af soldaterne bor. Nye procedurer blev indøvet, og soldaterne fik svedt igennem. Foto: KN Morten (Public Affairs Officer OIR 7).

I den kommende uge er grænsevagtbataljonerne hjemme på orlov for at fejre Eid Al Fitr. Træningen forsætter, når kursisterne returnerer sidst på ugen. Resten af kurset vil have fokus på de specifikke opgaver, som grænsevagtsbataljonerne løser ved den syriske grænse. Blandt andet kamp fra befæstede stillinger, udbygning af befæstede stillinger og brug af tunge våben.

Træningsbidraget har per 17. juni 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 10.510 irakiske soldater og politifolk. Der er gennemført i alt 60.246 uddannelser, hvoraf Hold 7 har afsluttet 1882.  


Trænerne returnerer til Camp Havoc: Trænerne returnerer til Camp Havoc efter sidste træningsdag før Eid al Fitr. Foran venter en lille uge med klargøring og vedligeholdelse. Foto: KN Morten.

FAKTA om det danske bidrag til OIR:
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag på op til 180 soldater, der træner irakiske soldater, et radarbidrag og flere mindre stabsbidrag.

Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 – NATO’s stående minerydningsflådestyrke i Østersøen og Nordatlanten.
Den danske minerydningsenhed ankom den 19. juni til Flådestation Frederikshavn, og sluttede dermed deres indsættelse i Standing NATO Mine Counter Measures Group 1(SNMCMG1).

I cirka en måned har enheden sammen med den resterende del af SNMCMG1 deltaget i operation Open Spirit og Baltops 18.
Under indsættelsen har enheden fundet og klassificeret i omegnen af 4000 genstande. Herunder syv skarpe miner, to dybdebomber, seks øvelsesminer og 10 minevogne, der er en slags ankre til undervandsminer. 


Bevogtningsdeling og stabsbidrag - Kosovo
Bevogtningsdelingen har haft ekstra travlt i hovedvagten i denne uge, da de polske kollegaer er i gang med deres rotation.
Delingen har desuden gået fire fodpatruljer, som har haft til formål at vise tilstedeværelse og sikre, at der ikke er brud på perimeterhegnet. Der er ikke fundet brud eller tegn på forsøg herpå. Ud over patruljer til fods har delingen kørt faste daglige patruljer i køretøjer.

FAKTA om det danske bidrag til NATO’s KFOR-styrke:
Forsvaret har siden 1999 bidraget til NATO’s fredsbevarende styrke i Kosovo på Balkan. Bidraget består af cirka 35 soldater, der holder vagt i lejren Camp Marechal De Lattre de Tassigny og løser forskellige opgaver i Pristina.