[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Værnsfælles forsvarskommando

Enhanced Forward Presence (eFP)
– NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland

I Estland fortsætter de danske soldater med vedligeholdende træning, herunder de sidste skydninger. I denne uge begynder rotationen mellem Hold 1 og Hold 2.


Sidste skydninger, inden det første hold danske soldater i Estland overdrager opgaven til hold 2.

FAKTA om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater er udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk ledet brigade.

Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget – Irak
De udsendte danske soldater har i ugens løb afsluttet uddannelsen af de sidste irakiske grænsevagtskompagnier, som afsluttede deres træningsforløb med en skydekontrol. Efter kontrollen fik de irakiske soldater overrakt diplomer ved en parade. Allerede dagen efter ankom de næste to grænsevagtsbataljoner, som danske soldater skal træne de næste fire uger.

Træningsbidraget har pr. 25. juni 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 11.182 irakiske soldater og politifolk. Der er gennemført i alt 61.356 uddannelser, hvoraf Hold 7 totalt har afsluttet 3.258. Bataljonerne, som bliver trænet af Hold 7 i denne periode, afslutter deres kursus i uge 30.


Enkelte af grænsevagtsoldaterne udmærker sig under skydeuddannelsen, og de hædres med danske skydemærker i guld, sølv eller bronze.  Foto: Kaptajn Morten (Public Affairs Officer Hold 7)

FAKTA om det danske bidrag til OIR
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag på op til 180 soldater, der træner irakiske soldater, et radarbidrag og flere mindre stabsbidrag.

Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1)
 – NATO’s stående flådestyrke i Nordatlanten og ØstersøenFregatten Niels Juel har i 10 døgn gennemført antiubådsøvelser i Norskehavet med blandt andet fem andre fregatter, to ubåde, antiubådsfly og helikoptere. Øvelsen Dynamic Mongoose har trænet alle faggrupperne om bord, og Norskehavet er et velegnet område at øve operationer med den danske Seahawk-helikopter.

Afslutningen af Dynamic Mongoose markerer samtidig afslutningen på Niels Juels togt som flagskib for NATO’s stående maritime flådestyrke SNMG1. Niels Juel med besætning har som flagskib deltaget i tre store, maritime øvelser og forskellige aktiviteter i Europa og Nordafrika.

Danmark har kommandoen over flådestyrken i hele 2018, og Niels Juel overdrager derfor rollen som flagskib til støtteskibet Esbern Snare i næste uge ved en ceremoni i Frederikshavn.FAKTA om det danske bidrag til SNMG1
Danmark har hele 2018 kommandoen over den ene af NATO’s stående flådestyrker kaldet SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1), der patruljerer og afvikler øvelser i Østersøen og den nordøstlige del af Atlanterhavet.

Resolute Support Mission – Afghanistan
Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, så de kan udføre deres arbejde i Kabul, har i den forgangne uge gennemført 33 sikringsopgaver.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 6.661 aktioner primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol, herunder 526 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 971 kontroller af våben og ammunition i køretøjer.

Det danske hundebidrag har undersøgt 109 biler og afsøgt bygninger og områder.

Frontex - SicilienDen danske Challenger-besætning, som har været indsat i Frontex siden 1. juni, har afsluttet opgaven og er returneret til Danmark. Bidraget nåede at flyve 20 missioner for Frontex og har leveret informationer til Frontex omkring smugling og ulovligt fiskeri. Dette sker ved blandt andet at skygge mistænkelige både, melde til koordinationscentret i Rom og samtidig blive på vingerne over det pågældende skib, til italienske myndigheder har kunnet tage kontakt.


I samarbejde mellem piloter og systemoperatørerne om bord bliver skibe identificeret og undersøgt for mistænkelige forhold. Foto. Flyvevåbnet.

Bevogtningsdeling og stabsbidrag - Kosovo
Soldaterne i bevogtningsdelingen har den sidste uges tid haft fokus på kontrol af vital infrastruktur som for eksempel hovedkvarterer, tankanlæg og kraftværker inde i lejren.

FAKTA om det danske bidrag til NATO’s KFOR-styrke
Forsvaret har siden 1999 bidraget til NATO’s fredsbevarende styrke i Kosovo på Balkan. Bidraget består af cirka 35 soldater, der holder vagt i lejren Camp Marechal De Lattre de Tassigny og løser forskellige opgaver i Pristina.