[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Enhanced Forward Presence
- NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland

Det nye hold danske soldater er netop landet i Tapa for at tage del i NATO’s forstærkede fremskudte tilstedeværelse. Soldaterne er ved at klargøre deres våben og køretøjer, og de vil de næste dage gå i gang med blandt andet den første skydetræning og lære de estiske skove at kende.
 

Soldater landet i Ämari lufthavnen i Estland.

FAKTA om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk ledet kampgruppe.

Operation Inherent Resolve
 - Træningsbidraget – Irak
De danske soldater har den seneste uge gennemført træning og uddannelse af to bataljoner med i alt ca. 600 irakiske grænsevagter i fagene skydning, anvendelsen af tunge våben, førstehjælp, grundlæggende infanteritaktik, forhold overfor vejsidebomber og krigens love. Grænsevagtsoldaterne har tidligere modtaget træning på Al Asad Air Base, og de modtager derfor træning målrettet mod de opgaver, som de løser på deres poster langs den irakiske grænse.

Som noget nyt har de danske soldater også støttet uddannelse i bekæmpelse af human trafficking og organiseret kriminalitet. Uddannelsen blev i praksis gennemført af den ikke-statslige organisation International Organisation of Migration.
Formålet med uddannelsen er at skabe større forståelse og kendskab til trafficking og nødvendigheden af, at grænsevagterne bekæmper den.

I sidste uge er der også blevet afholdt øvelse i forsvar af Al Asad Air Base. Alle nationers soldater på basen deltog i øvelsen, og de fik derved lejlighed til at indøve fælles procedurer.

Bataljonerne, som bliver trænet af Hold 7 i denne periode, afslutter deres kursus i uge 30.    


Under en forsvarsøvelse af Al Asad Air Base koordinerer de danske soldater med de øvrige enheder i nærforsvaret. Det foregår i løb. Foto: Kaptajn Morten (Public Affairs Officer Hold 7)

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag på op til 180 soldater, der træner irakiske soldater, et radarbidrag og flere mindre stabsbidrag

Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1)
 – Nordatlanten og Østersøen
 I denne uge skiftede Danmark kommandoskib for NATO’s stående flådestyrke for Nordatlanten og Østersøen, kaldet SNMG1. Det danske flagskib Esbern Snare overtager det næste halve år opgaven fra fregatten Niels Juel.Kommandooverdragelsen foregik på Flådestation Frederikshavn.

FAKTA om det danske bidrag til SNMG1
Danmark har hele 2018 kommandoen over den ene af NATO’s stående flådestyrker kaldet SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1), der patruljerer og afvikler øvelser i Østersøen og den nordøstlige del af Atlanterhavet.

Resolute Support Mission
– Afghanistan
Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, så de kan udføre deres arbejde i Kabul, har i den forgangne uge løst 20 sikringsopgaver.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 5.254 aktioner primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol, herunder 569 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport, og 1.656 kontroller af våben og ammunition i køretøjer.

Det danske hundebidrag har undersøgt 59 biler og afsøgt bygninger og områder.


Hundefører med hund på opgave i den afghanske lejr ved Hamid Karzai lufthavnen.

Bevogtningsdeling og stabsbidrag
 - Kosovo
Bevogtningssoldaterne i Kosovo har haft en uge med ekstra opgaver, da de også har bemandet vagten for et ammunitionsområde på grund af ferie. Samtidig fortsætter soldaternes patruljekørsler uden for lejren, hvor deres patruljer er med til at skabe tryghed og sikkerhed og samtidig give missionens militære ledelse indblik i hverdagen uden for lejren.

FAKTA om det danske bidrag til NATO’s KFOR-styrke
Forsvaret har siden 1999 bidraget til NATO’s fredsbevarende styrke i Kosovo på Balkan. Bidraget består af cirka 35 soldater, der holder vagt i lejren Camp Marechal De Lattre de Tassigny og løser forskellige opgaver i Pristina.