[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Operation Inherent Resolve (OIR) - Irak
De danske soldater i Irak har siden sidste opdatering gennemført træning og uddannelse af to bataljoner med i alt cirka 600 irakiske grænsevagter. Soldaterne er blandt andet blevet undervist i skydning, anvendelse af tunge våben, kamp fra stilling, grundlæggende infanteritaktik og forhold overfor vejsidebomber.

Grænsevagtsoldaterne er blevet undervist på Al Asad Air Base tidligere, hvor de blandt andet blev undervist i krigens love. I denne omgang modtager de træning, der er tilpasset og målrettet de opgaver, som grænsevagterne løser på deres poster langs den irakiske grænse.

Først i uge 29 blev der gennemført føreruddannelse for officererne fra de to grænsevagtsbataljoner. Begge bataljoner deltog med 10-14 officerer. Emnet for undervisningen var principper for kamp fra stilling og indsættelse af beredskabsdeling - en reaktionsstyrke man kan sætte ind med kort varsel.

Sidst i uge 29 gennemførte det lettiske kompagnitræningshold undervisning i brug af de russisk-producerede AK47 og PKM-maskingevær for amerikanske marinesoldater. Det skete sideløbende med, at de underviste grænsevagtsoldaterne i de samme våbensystemer. Undervisningen blev afsluttet med skarpskydning lørdag morgen.

Der er pr. 25. juni 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 11.182 irakiske soldater og politifolk.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag på op til 180 soldater, der træner irakiske soldater, et radarbidrag og flere mindre stabsbidrag


Officererne fra grænsevagtsbataljonerne deltog aktivt i diskussionerne vedrørende nærsikring med poster, og hvordan man effektivt stopper et angreb fra ISIL med forskellige våbensystemer. Foto: KN Morten OIR Hold 7


Amerikanske marinesoldater gennemfører skarpskydning med PKM maskingevær kaliber 7.62 x 54. Foto: KN Morten OIR Hold 7


Irakiske grænsevagter bliver undervist i skarpskydning med PKM maskingevær af det lettiske kompagnitræningshold. Forud for skarpskydning er der blevet gennemført undervisning i betjening, vedligeholdelse og skydeinstruktion. Foto: KN Morten OIR Hold 7

enhanced Forward Presence (eFP)– Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland
I den forgangne uge har aktiviteterne været præget af 1. estiske brigades integration training, hvor enheder fra såvel den estiske brigade, som fra NATO Battlegroup Estonia har trænet sammen. Således har udvikling af fælles procedurer, samt forståelse for forskelle været i fokus. Den indledende integrations træning danner grundlag for den kommende tids fælles uddannelsesaktiviteter.


De forskellige nationers soldater inspicerer hinandens udstyr på basen nær Tapa i Estland. Foto: MJ Per, eFP.

FAKTA om det danske bidrag til eFP.
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk ledet kampgruppe.

Resolute Support Mission – Afghanistan
Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, så de kan udføre deres arbejde i Kabul, har i den forgange uge gennemført 44 sikringsopgaver.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgange uge gennemført 7.183 aktioner primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol, herunder 630 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 1.203 kontroller af våben og ammunition i køretøjer.

Det danske hundebidrag har undersøgt 118 biler og afsøgt bygninger og områder.


Kabul set fra oven. Foto: KN Niklas, RSM.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Fra begyndelsen af 2015 har Forsvaret bidraget til den NATO-ledede Resolute Support Mission i Afghanistan. Det danske styrkebidrag omfatter omkring 150 soldater.

De danske bidrag er placeret i Kabul på fire geografiske adskilte installationer: Camp Qargha, New Kabul Compound, Resolute Supports Hovedkvarter og Hamid Karzai International Airport.
I Camp Qargah uddanner de danske mentorer i samarbejde med Storbritannien, Australien og New Zealand officerer på den afghanske officersskole.

I New Kabul Compound bor et dansk mentor-bidrag, den danske force protection-deling og to stabsofficerer. Det danske mentorbidrag støtter opbygningen af de militære institutioner i Kabul. Dette bidrag støttes af en infanterideling fra Gardehusarregimentet, der udgør det danske mobile force protection team. De står for transporten og sikkerheden, når rådgivere/mentorer tager til møde med deres afghanske samarbejdspartnere i Kabul by. De to stabsofficerer sidder i en britisk stab, der håndterer sikkerheden i Kabul.

Det danske bidrag til Resolute Supports hovedkvarter er på 15 medarbejdere
På Hamid Karzai International Airport stiller Danmark med ti militærpoliti-medarbejdere, der udgør militærpolitimyndigheden i en lejr med cirka 4000 indbyggere. Desuden stiller Danmark et nationalt støtteelement, der støtter alle danskere i Kabul. Derudover stiller Danmark med to hundeførere, en guardian angel (en sikkerhedssoldat) og to mentorer til det afghanske flyvevåben.

Kosovo Force (KFOR) – Kosovo
På Camp Marechal De Lattre de Tassigny ved Novo Selo i Kosovo er det ved at være tid til udskiftning. De godt 30 danske soldater, der står for bevogtningen på Hold 38b, nærmer sig enden af deres udsendelse og overdrager i den næste periode til Hold 39a.

FAKTA om det danske bidrag til NATO’s KFOR-styrke
Forsvaret har siden 1999 bidraget til NATO’s fredsbevarende styrke i Kosovo på Balkan. Bidraget består af cirka 35 soldater, der holder vagt i lejren Camp Marechal De Lattre de Tassigny og løser forskellige opgaver i Pristina.