[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Enhanced Forward Presence (eFP) - NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland.
De danske panserinfanterisoldater har den seneste uge uddannet sig i grupper og delinger. Her er der blevet lagt vægt på den enkelte soldats og gruppens evne til hurtigt at klargøre våben, materiel og køretøjer, og herefter flytte sig med køretøjer til et nyt område.

Soldaterne fra logistikdetachementet har vedligeholdt deres køretøjer og materiel.  

Ambulancegruppen og en britisk køkkensektion deltog i weekenden i et arrangement på øen Hiiumaa. Her havde det estiske hjemmeværn inviteret eFP-kampgruppen til at deltage i ”Hiiumaa Café Days”. De danske og britiske soldater deltog sammen med estiske hjemmeværnsfolk med henblik på at promovere såvel hjemmeværn og NATO’s tilstedeværelse i Estland. De danske soldater fremviste våben, udrustning og ambulance ved et velbesøgt arrangement.

De danske soldater viser deres ambulance og materiel frem på øen Hiiumaa.


FAKTA om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk ledet kampgruppe.

Operation Inherent Resolve - Træningsbidraget – Irak
De danske soldater i Irak begyndte i uge 31 træning af to nye bataljoner med i alt cirka 600 irakiske grænsevagter. Træningsperioden blev indledt med træning i skydning, undervisning i krigens love, imødegåelse af organiseret kriminalitet samt menneskehandel, førstehjælp, forhold over for vejsidebomber og grundlæggende infanteritaktik. I den kommende uge forsætter træningen i skydning, infanteritaktik og tunge våben.

Træningsbidraget har pr. 5. august 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 11.852 irakiske soldater og politifolk.

Udover træning af grænsevagtsoldaterne har soldaterne fra hold 7 afsluttet overdragelsen af ansvaret for træningen af de irakiske grænsevagtsoldater til hold 8. Søndag aften fik oberstløjtnant Charlotte Wetche overdraget kommandoen. Læs mere på www2.forsvaret.dk.


Irakiske grænsevagtsoldater undervises i krigens love og regler for magtanvendelse.    Foto: Kaptajn Morten (Public Affairs Officer OIR hold 7)

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag på op til 180 soldater, der træner irakiske soldater, et radarbidrag, logistikbidrag og flere mindre stabsbidrag

Resolute Support Mission – Afghanistan
Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 30 sikrings- og eskorteopgaver.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 6.690 aktioner - primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol, herunder 552 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 1.272 kontroller af våben og ammunition i køretøjer.

Det danske hundebidrag har undersøgt 67 biler og afsøgt bygninger og områder.


Indgående hold sikrings- og eskorte-soldater i Afghanistan uddannes og trænes på deres køretøjer inden de skal ud i den afghanske trafik. Foto: Kaptajn Dennis, RS Hold 9.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsstyrker, samt militærpoliti-opgaver.

Kosovo Force (KFOR) – Kosovo
I Kosovo har hold 38b overdraget til næste hold. Hold 39a har overtaget alle opgaver. De 29 soldater i bevogtningsdelingen har brugt ugen med at få overdraget al materiel, processer samt arbejdsgange og er klar til at løse deres opgaver, hvor den primære er vagttjeneste i lejren Camp Marechal de Lattre de Tassigny.”

FAKTA om det danske bidrag til NATO’s KFOR-styrke
Forsvaret har siden 1999 bidraget til NATO’s fredsbevarende styrke i Kosovo på Balkan.

Bidraget består af cirka 35 soldater, der holder vagt i lejren Camp Marechal De lattre de Tassigny og løser forskellige opgaver i Pristina.