[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando


Den forgangne uge har blandt andet budt på skydning med morter og andre tunge våben for de irakiske soldater. Major Jannick.

Operation Inherent Resolve (OIR)
Træningsbidraget – Irak

Søndag overtog oberstløjtnant Charlotte Wetche kommandoen over det danske træningsbidrag og træningen af irakiske sikkerhedsstyrker på Al Asad-luftbasen. Ansvaret for opgaveløsningen ligger nu hos Hold 8, som udgøres af soldater fra hele Hæren, størstedelen fra Jydske Dragonregiment, samt enheder fra de baltiske lande.

Der er i denne uge gennemført træning i forhold over for improviserede sprængladninger og skydning med blandt andet morter og tunge våben. Målet er at give de irakiske soldater de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre træning i kamp fra stilling.

Desuden er der afholdt møder med cheferne for to irakiske Border Guard Force-bataljoner for at koordinere den kommende træningsperiode.

Det danske træningsbidrag har per 12. august 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 11.852 irakiske soldater og politifolk.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag på op til 180 soldater, der træner irakiske soldater, et radarbidrag, logistikbidrag og flere mindre stabsbidrag.

Resolute Support – Afghanistan
De danske mentorer på den afghanske officersskole har afsluttet sommerholdet, hvor 301 mandlige og 32 kvindelige kadetter blev udnævnt. 294 mandlige og 28 kvindelige kadetter afsluttede det midterste modul på officersskolen, og de er nu klar til at påbegynde den afsluttende træning. 313 mandlige og 32 kvindelige kadetter gennemførte det indledende modul på officersskolen og er klar til at påbegynde fase to af deres træning.

Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 31 sikrings- og eskorteopgaver.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 5.049 aktioner primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 728 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport, 80 patruljer samt 12 udkald.

Det danske hundebidrag har undersøgt 10 biler for sprængstof, gennemført patruljer og afsøgt bygninger og områder.


Terminalsoldaterne fra det danske nationale støtteelement håndterer alt ind- og udgående personel til og fra Afghanistan samt bagage og materiel til soldaternes virke i missionen. Foto: OKS-1 Jacob, RS Hold 9.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsstyrker, samt militærpoliti-opgaver.

Enhanced Forward Presence (eFP) – NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland
De danske panserinfanterister og soldaterne fra logistiskdetachement har i den forgangne uge gennemført den sidste del af samvirkeuddannelsen. Uddannelsens formål er at øve de forskellige enheder i NATO Battlegroup Estonia i at udnytte hinandens styrkesider og kapaciteter, så enhederne samlet set kan løse opgaverne bedst muligt.


Under uddannelsen trænede de danske soldater med den britiske ingeniørenhed, og der blev blandt andet øvet gennembrydning af pigtrådsspærringer og overvindelse af hindringer med bro-materiel.

FAKTA om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk ledet kampgruppe.

Kosovo Force (KFOR) – Kosovo
Bevogtningsdelingen og staben i Kosovo har nu overdraget opgaverne til næste hold. Bevogtningsdeling 39A har haft mere travlt end normalt på grund af øget aktivitet fra forskellige nationer i lejren, og delingen har desuden gennemført vedligeholdende skydeuddannelse.
De daglige patruljer uden for hegnet er også blevet løst, selv om regnskyl har gjort terrænet omkring lejren mere ufarbart.

FAKTA om det danske bidrag til NATO’s KFOR-styrke
Forsvaret har siden 1999 bidraget til NATO’s fredsbevarende styrke i Kosovo på Balkan.

Bidraget består af cirka 35 soldater, der holder vagt i lejren Camp Marechal De lattre de Tassigny og løser forskellige opgaver i Pristina.

Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) – Nordatlanten og Østersøen
Støtteskibet Esbern Snare, der er flagskib for SNMG1, deltager i denne uge i øvelsen SQUADEX 33. Udover SNMG1 deltager en lang række enheder fra Søværnets 2. Eskadre, F-16 kampfly, EH101- og Seahawk-helikoptere fra Flyvevåbnet og ikke mindst to svenske korvetter af Visby-klassen.

Øvelsen, der foregår i de danske farvande, har til formål at træne enhederne i den klassiske krigsførelse som enkelt enhed og i task group-regi.


I øvelsen deltager de svenske korvetter Karlstad og Nyköping. (Foto: 2. Eskadre)

FAKTA om det danske bidrag til SNMG1
Danmark har i hele 2018 kommandoen over den ene af NATO’s stående flådestyrker kaldet SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1), der patruljerer og afvikler øvelser i Østersøen og den nordligste del af Atlanterhavet.