[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando


Foto: MJ Per Brønserud, eFP

Enhanced Forward Presence (eFP) – NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland
Hold 2 i Estland har i den forgangne uge deltaget i den første større øvelsesaktivitet. Øvelsen blev gennemført i tre faser. I den første fase blev der lagt fokus på enhedernes beredskab og evne til hurtigt at gøre klar til kamp, og bevæge sig til et nyt område. I anden fase øvede panserinfanterikompagniet defensiv kamp, hvor kompagniet fra kampstillinger, skulle standse og forsinke en fremtrængende modstander i det skovklædte estiske terræn. I øvelsens tredje fase overtog 1. Estiske Infanteribrigade øvelsesledelsen for at øve den samlede NATO Battlegroup Estonia i defensiv kamp. Her blev sammenhængen i opgaveløsningen og integrationen af enhederne for første gang testet i en større ramme.


Foto: MJ Per Brønserud, eFP

FAKTA om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk-ledet brigade.
 


Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) – Østersøen
Esbern Snare har i den forgangne uge gennemført SQUADEX 33 med enheder fra blandt andet Søværnets 2. Eskadre.

Som en del styrken har Esbern Snare én af Forsvarets nye Seahawk-helikoptere om bord. I sidste uge blev der fløjet en ny ”frisk” helikopter ud til skibet, hvorefter den anden skal flyves tilbage til Flyvestation Karup. Skiftet betød, at Esbern Snare i en periode på fire dage havde to Seahawk om bord. Det er første gang et dansk orlogsskib har haft to helikoptere om bord på samme tid.


Foto: SNMG1

Esbern Snare har også gennemført en øvelse med en japansk skibsgruppe, der består af enhederne JS Kashima og JS Makinami. De trænede sømilitære færdigheder som kommunikation og formationssejlads. Den japanske skibsgruppe, der har kadetter om bord, er på en længere jordomsejling, der forventeligt afsluttes ultimo oktober.


Foto: SNMG1

FAKTA om det danske bidrag til SNMG1
Danmark har i hele 2018 kommandoen over den ene af NATO’s Stående flådestyrker kaldet SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1), der patruljerer og afvikler øvelser i Østersøen og den nordligste del af Atlanterhavet. Esbern Snare er flagskib for flådestyrken.
 


Operation Inherent Resolve
Træningsbidraget – Irak
Det danske træningsbidrag har i den forløbne uge trænet de irakiske grænsesoldater i feltskydninger med lette håndvåben, maskingevær, morter og pansernærbekæmpelsesvåben. Herudover er der trænet indsættelse af reaktionsstyrke.

Derudover har ingeniørbidraget gennemført træning i imødegåelse af trusler fra improviserede sprængladninger (IED).

Undervisning i Krigens Love (LOAC – Laws of Armed Conflict) er en integreret del af træningsprogrammet for de irakiske sikkerhedsstyrker.

Undervisningen af de to irakiske grænsebevogtningsbataljoner nærmer sig sin afslutning, og når den er afsluttet holder de fri i forbindelse med den muslimske højtid Eid og vender efterfølgende tilbage til deres opgaveløsning ved grænsen.

Det dansk ledede Building Partner Capacity (BPC) ved Task Force Dragon har pr. den 30. juli 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 11.852 irakiske soldater og politifolk.


Irakiske soldater træner med 81mm morter. Foto: Presseofficer KN Rasmus


En pause under feltskydningen. Foto: Presseofficer KN Rasmus


Instruktør fra IGR introducerer til IED undervisningen. Foto: Presseofficer KN Rasmus


Radaroperatørbidraget på Al Dhafra Air base – De Forenede Arabiske Emirater
Radaroperatørbidraget har støttet den amerikansk-ledede enhed for luftrumsovervågning med fire systemteknikere og to våbenkontrollører som i perioden fra 1. juli til 22. august samlet har arbejdet 1.170 timer i operationsrummet. Samlet set har enheden - som danskerne støtter - gennemført omkring 950 luftoperationer i det mellemøstlige område.


Foto: DANCON

Radarbidraget på Al Asad Air Base – Irak
Den danske radar, der er placeret midt i Irak, leverer radarbilleder til koalitionens luftoperationer over Irak og Syrien. Senest har radarbidraget i Irak haft kommandooverdragelse mellem Hold 10 og Hold 11. Hold 10 har haft opgaven de foregående 107 dage.

FAKTA om det danske bidrag til OIR
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag på 180 soldater, der træner irakiske soldater og grænsevagter, et radarbidrag, logistik og stabsbidrag. Det danskledede træningsbidrag består af instruktører/trænere fra henholdsvis Danmark, Estland, Letland og Litauen.
 


Resolute Support – Afghanistan
Den afghanske officersskole er lukket indtil opstarten efter ferien, hvorfor de danske mentorer på den afghanske officersskole klargør til opstarten den 25. august. Der er optaget 350 kadetter på det nye hold, hvoraf 305 allerede har bekræftet deres ankomst.

Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 30 sikrings- og eskorteopgaver.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 5.769 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 614 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport, 92 patruljer samt 8 udkald.

Det danske hundebidrag har undersøgt 12 lastbiler for sprængstof samt gennemført patruljer og afsøgt bygninger og områder.

Tirsdag den 21. august oplevede Kabul et større angreb. Ingen danske soldater kom til skade.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsstyrker, samt militærpoliti-opgaver.
 


Kosovo Force (KFOR)
De danske soldater, der bevogter i Camp Marechal de Lattre de Tassigny har i ugens løb gennemført vedligeholdende førstehjælpsuddannelse med støtte fra blandt andet schweiziske enheder.

FAKTA om det danske bidrag til NATO’s KFOR-styrke
Forsvaret har siden 1999 bidraget til NATO’s fredsbevarende styrke i Kosovo på Balkan. Bidraget består af cirka 35 soldater, der holder vagt i lejren Camp Marechal De Lattre de Tassigny og løser forskellige opgaver i Pristina.