[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af VærnsFælles Forsvarskommando

Bykamp: Den ene del af gruppen bevæger sig, mens den anden del beskyder fjenden.

Enhanced Forward Presence (eFP)
– NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland


Den forgangne uge har været præget af uddannelsesaktiviteter, og det danske panserinfanterikompagni har trænet bykamp. En del af kaserneområdet i Tapa er blevet brugt som bykampcenter, hvor de gamle kasernebygninger fremstår som realistiske, sønderskudte ruiner.
En rigtig god ramme for træning under nogle anderledes vilkår end i det danske bykampcenter Brikby i Oksbølterrænet.
Bygningerne er i tre etager og med mange rum, som kan skjule en eventuel fjende. Det kræver, at sanserne skal være skærpet hos  soldaterne, som samtidig skal have kontrol over bevægelser, våbenbetjening og nærkampsfærdigheder. For gruppen handler det om at kunne arbejde sig systematisk frem gennem de lange bygninger.

FAKTA om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk ledet kampgruppe.

Resolute Support – Afghanistan

Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 43 sikrings- og eskorteopgaver.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 4.131 aktioner fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 469 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport, 65 patruljer samt 10 udkald.

Det danske hundebidrag har undersøgt 10 biler for sprængstof samt gennemført patruljer og afsøgt bygninger og områder.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpoliti opgaver.

Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) - Østersøen

Flådestyrken har i ugens løb forlagt mod danske farvande for at deltage i øvelser med danske enheder. Der er blandt andet gennemført en øvelse med Marinehjemmeværnet under aftenpassage af Langelandsbæltet.

FAKTA om det danske bidrag til SNMG1
Danmark har i hele 2018 kommandoen over den ene af NATO’s stående flådestyrker kaldet SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1), der patruljerer og afvikler øvelser i Østersøen og den nordligste del af Atlanterhavet. Esbern Snare er tillige flagskib for flådestyrken.

Operation Inherent Resolve (OIR)
Træningsbidraget – Irak


Det danske træningsbidrag har gennemført træning i tre dage i den sidste uge. Det skyldes islamiske helligdage, hvor de irakiske soldater har været hjemme hos deres familier. Træningsbidraget har i stedet gennemført egen træning og uddannelse, blandt andet på skydebanen.En amerikansk fond har overdraget 20 Toyota firehjulstrækkere samt tre lastbiler til hver af de to irakiske bataljoner, som danskerne underviser. (Foto: Kaptajn Rasmus, Public Affairs Officer,OIR Hold 8)

Det danske Militærpoliti har i gennemført øget patruljering på basen for at højne trafiksikkerheden. Der er gennemført patruljer i både dagslys og mørke. (Foto: Kaptajn Rasmus, Public Affairs Officer,OIR Hold 8)

Det dansk ledede træningsbidrag har per 12. august 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 12.504 irakiske soldater og politifolk.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag på op til 180 soldater, der træner irakiske soldater, et radarbidrag, logistikbidrag og flere mindre stabsbidrag.

Kosovo Force (KFOR) - Kosovo

For bevogtningsdelingen i Camp Marechal de Lattre de Tassigny i Kosovo er ugen forløbet planmæssigt. Bevogtningssoldaterne har gennemført skydeuddannelse på en skydebane nær Mitrovica for at vedligeholde deres skydefærdigheder.

FAKTA om det danske bidrag til NATO’s KFOR-styrke
Forsvaret har siden 1999 bidraget til NATO’s fredsbevarende styrke i Kosovo på Balkan.
Bidraget består af cirka 35 soldater, der holder vagt i lejren Camp Marechal De lattre de Tassigny og løser forskellige opgaver i Pristina.