[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Enhanced Forward Presence (eFP) – NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland
I den forgangne uge er der blevet fulgt op på de uddannelsesaktiviteter som panserinfanterikompagniet skal gennemføre forud for øvelse AXE, der gennemføres i Letland senere i oktober. 3. mekaniserede infanterideling har derfor gennemført både bykampstræning og skarpskydning i terrænet ved Tapa.


Foto: Major Per, eFP


FAKTA om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk ledet kampgruppe.

Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) – Den engelske kanal
NATO’s stående flådestyrke SNMG1 er på vej mod farvandet ud for Frankrig efter et planlagt havneophold på Flådestation Frederikshavn.
I forbindelse med havneopholdet blev det fortaget et planlagt besætningsskifte. Det betyder, at Esbern Snares søsterbesætning fra Absalon nu har overtaget virket som flagskibsbesætning for SNMG1 om bord på Esbern Snare.

FAKTA om det danske bidrag til SNMG1
Danmark har hele 2018 kommandoen over den ene af NATO’s stående flådestyrker kaldet SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1), der patruljerer og afvikler øvelser i Østersøen og den nordlige del af Atlanterhavet. Esbern Snare er tillige flagskib for flådestyrken.

Operation Inherent Resolve

Transportbidraget – Kuwait

Det danske C-130J Hercules transportfly, der skal være udsendt i seks måneder er nu på plads på Ali Al Salem Air Base i Kuwait. Herfra skal de støtte koalitionen med transport af både soldater og gods.

Fra bidraget overtog opgaven den 1. oktober og indtil den 4. oktober har de fløjet 4 missioner over godt 14 timer og transporteret 24 personer og godt 11 tons gods.

Træningsbidraget – Irak
Det danske træningsbidrag har i denne uge videreført og afsluttet træningen af to bataljoner af grænsesoldater.

Soldaterne er blevet trænet i at håndtere vejsidebomber (IED), skydning med tunge våben og grundlæggende infanterifærdigheder.

Lørdag indledtes en ny fireugers træningsperiode for to andre grænse-bataljoner.

Det danskledede træningsbidrag har pr. 12. august 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 15.341 irakiske soldater og politifolk.

Det danske kirurghold, der består af en militær chef, fire læger, tre sygeplejersker og fire militært uddannede sundhedsmedarbejdere (medics), er netop ankommet til Al Asad-luftbasen, hvor de skal være i seks måneder. I weekenden overtog de opgaven fra et norsk hold. Under udsendelsen skal de modtage svært tilskadekomne og udføre kirurgi, så de tilskadekomne kan stabiliseres før transport til egentlige hospitaler.

Undervisning I grundlæggende militærfærdigheder. Foto: Public Affairs Officer KN Rasmus.


Undervisning i forhold overfor vejsidebomber Foto: Public Affairs Officer KN Rasmus.


Det danske kirurghold, som for nylig ankom til Al Asad-luftbasen, er allerede i gang med opgaverne. Foto: Public Affairs Officer KN Rasmus.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag på op til 180 soldater, der træner irakiske soldater, et C-130J Hercules transportfly og cirka 60 soldater, et radarbidrag, et kirurghold og flere mindre stabsbidrag. Træningsbidraget består af instruktører/trænere fra henholdsvis Danmark, Estland, Letland og Litauen.

Resolute Support – Afghanistan
Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 24 sikringsopgaver for de militære rådgivere og 19 sikringsopgaver for Kabul Security Forces, der ledes af briterne.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 3.660 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 553 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 71 patruljer.

Det danske hundebidrag har undersøgt 14 biler for sprængstof. Herudover er der gennemført patruljer ved og omkring lufthavnen for at søge efter sprængstoffer og andet illegalt materiale.

Det danske nationale støtteelement har i ugen modtaget fire Toyota Landcruisere, der skal anvendes af det personel, der arbejder i lufthavnen.


Klargøring af de nye køretøjer, før de bliver udleveret til personellet. Foto: Resolute Support.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsstyrker, samt militærpoliti-opgaver.