[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Enhanced Forward Presence (eFP) - NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland.
Panserinfanterikompagniet har den seneste uge gennemført bykamp, skovkamp og kamp i løbegange og skyttehuller i det estiske øvelsesområde Nursi Pala.

Kompagniet har bygget videre på den grundlæggende træning indenfor kamp i uoverskueligt terræn, som allerede er gennemført i øvelsesterrænet omkring Tapa.

At kæmpe sig igennem en fjendtligt besat løbegang med skyttehuller og overdækninger er ikke noget, som soldaterne prøver hver dag. Her skal soldaterne hele tiden sørge for at komme fremad igennem snoede gange, samtidig med at en fjende kan vente lige rundt om hjørnet eller i den næste overdækning.


Træningen i uoverskueligt terræn er optakt til en stor øvelse Furious Axe, som gennemføres i slutningen af måneden i Adazi, Letland.

FAKTA om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk ledet kampgruppe.


Operation Inherent Resolve - Træningsbidraget – Irak
I denne uge har det danske træningsbidrag uddannet irakiske soldater i krigens love og menneskerettigheder, forhold overfor vejsidebomber, førstehjælp, skydning med almindelige og tunge våben samt grundlæggende infanterifærdigheder.


De irakiske soldater undervises i Krigens Love. Foto: Public Affairs Officer, kaptajn Rasmus.

Militærpolitiet har gennemført rutinemæssige trafikkontroller med fokus på brug af sikkerhedssele og sikkerhed for fodgængere i og omkring koalitionens del af basen.


Det danske kirurghold er nu i gang på felthospitalet og gennemfører uddannelse af amerikanske samaritter på Al Asad Airbase. Her forbereder kirurgteamet en røntgenundersøgelse.

Træningsbidraget har pr. den 12. august 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 15.341 irakiske soldater og politifolk.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag på op til 180 soldater, der træner irakiske soldater, et radarbidrag, logistikbidrag og flere mindre stabsbidrag.


C-130J Hercules bidrag til Operation Inherent Resolve
Den 1. oktober blev det danske transportflybidrag officielt en del af Operation Inherent Resolve. Allerede på den første dag fløj den danske C-130J sin første mission for koalitionen. Både gods og passagerer blev flyttet mellem Kuwait og Al Asad Air Base i Irak.

I den første uge af mission fra den 1. til 7. oktober har bidraget transporteret i alt 75 personer og cirka 23 ton gods.


Hercules tømmes for gods.

FAKTA om det danske C-130J transportflybidrag
 til Operation Inherent Resolve

Folketinget besluttede den 16. januar 2018 at udsende af et transportflybidrag bestående af et C-130J transportfly og op til 60 soldater til Operation Inherent Resolve (OIR).
Bidraget skal fra 1. oktober til ultimo marts støtte koalitionen med transport af gods og passagerer ud fra sin placering på Ali Al Salem Air Base i Kuwait.


Resolute Support Mission – Afghanistan
Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 23 sikringsopgaver for de militære rådgivere og 21 sikringsopgaver for Kabul Security Forces, der ledes af briterne.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 3.577 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 500 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 66 patruljer.

Det danske hundebidrag har undersøgt 14 biler for sprængstof. Herudover er der gennemført patruljer ved og omkring lufthavnen for at finde sprængstoffer og andet illegalt materiale.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsstyrker, militærpoliti-opgaver, samt sygeplejersker til det internationale militærhospital i Hamid Karzai International Airport.