[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) - Nordsøen
Ugens højdepunkt var mødet med det amerikanske hangarskib USS Harry S. Truman, der ligesom Esbern Snare og de andre skibe i SNMG1 er på vej til den store NATO-øvelse Trident Juncture i Norge. Ved den lejlighed fik Esbern Snare som flagskib for SNMG1 besøg af NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, Supreme Allied Commander Europe general Curtis M. Scaparrotti og chefen for NATOs maritime hovedkvarter viceadmiral Clive C.C. Johnstone.


Det amerikanske hangarskib USS Harry S. Truman set fra Esbern Snares signaldæk. 

Den forgangne uge er desuden gået med øvelser sammen med fly fra det franske luftvåben. Esbern Snares helikopter var dagligt i luften for at træne såvel piloterne som dæksmandskabet, der håndterer helikopteren. Viceadmiral Clive C.C. Johnstone, NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og chefen for SNMG1 flotilleadmiral Anders Friis.

FAKTA om det danske bidrag til SNMG1
Danmark har hele 2018 kommandoen over den ene af NATO’s stående flådestyrker kaldet SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1), der patruljerer og afvikler øvelser i Østersøen og den nordlige del af Atlanterhavet. Esbern Snare er tillige flagskib for flådestyrken.

Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget – Irak

I denne uge er de irakiske sikkerhedsstyrker blevet trænet i forhold overfor improviserede sprængladninger, skydning med morter, taktisk førstehjælp, skydning med almindelige og tunge våben samt grundlæggende infanterifærdigheder. Herudover har de danske trænere afsluttet et ”Train the Trainer”-forløb, der skal gøre de irakiske sikkerhedsstyrker i stand til at tilrettelægge og gennemføre grundlæggende skydetræning på egen hånd.

Det danske kirurghold er operativt på felthospitalet og har døgnvagten hvert andet døgn.

Militærpolitiet har gennemført rutinemæssige trafikkontroller. Ingen sager er rejst mod dansk personel.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres pt. af et træningsbidrag på op til 180 soldater, der træner irakiske soldater, et radarbidrag, logistikbidrag og flere mindre stabsbidrag.Tranportflybidraget - Kuwait

Det danske C-130J Hercules-bidrag har i den forgangne uge fløjet fire missioner for koalitionen. På disse missioner er der blevet fløjet gods og passagerer mellem Ali Al Salem Air Base i Kuwait og Al Asad Air Base, Bagdad og Erbil, der alle er destinationer i Irak.


Det danske transportfly transporterer en del amerikansk gods, da USA er den største aktør i koalitionen, men der bliver også fløjet meget med dansk gods og danske soldater som støtte til det danske træningsbidrag i Irak, der også er en del af OIR.

I perioden den 8. til 14. oktober har bidraget transporteret i alt 76 PAX og 37.300 pund gods.

FAKTA om det danske C-130J transportflybidrag til Operation Inherent Resolve
Folketinget besluttede den 16. januar 2018 at udsende et transportflybidrag bestående af et C-130J transportfly og op til 60 soldater til Operation Inherent Resolve (OIR). Bidraget skal fra 1. oktober til ultimo marts støtte koalitionen med transport af gods og passagerer ud fra sin placering på Ali Al Salem Air Base i Kuwait.

Enhanced Forward Presence (eFP) – NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland
I uge 41 har panserinfanterikompagniet gennemført uddannelse som led i forberedelserne til øvelsen Furious Axe, der gennemføres i Letland fra 22. oktober til 4. november.


Soldaterne har den seneste uge trænet i at beskyde fjenden fra infanterikampkøretøjet og i kamp på jorden med støtte fra infanterikampkøretøjets våbensystemer.

For delingerne gik øvelserne ud på at træne samvirket mellem infanteristerne og besætningen på infanterikampkøretøjet.
Infanterikampkøretøjet CV 90 kan med sin mobilitet, bevæbning og ildkraft transportere infanteristerne helt ind i et målområde, og infanteristerne kan kæmpe fra lugerne bag i køretøjet. I en panserinfanterigruppe kræver dette et rigtig godt og indøvet samarbejde, for at det skal virke effektivt.


En del af øvelsen blev for øvrigt overværet af Hans Kongelige Højhed Prins Joachim i forbindelse med Prinsens besøg hos det danske styrkebidrag i Tapa.

FAKTA om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk ledet kampgruppe.

Resolute Support – Afghanistan
Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 25 sikringsopgaver for de militære rådgivere og 23 sikringsopgaver for Kabul Security Forces, der ledes af briterne.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 3.467 aktioner primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 552 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 66 patruljer.

Det danske hundebidrag har undersøgt 14 biler for sprængstof. Herudover er der gennemført patruljer ved og omkring lufthavnen for at finde sprængstoffer og andet illegalt materiale.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpoliti opgaver.