[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

$0Af Værnsfælles Forsvarskommando$0$0Enhanced Forward Presence (eFP) - NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland.$0$0$0Øvelse i Letland. Soldaterne i eFP er netop siddet af deres infanterikampkøretøjer og skal nu angribe målet til fods. $0$0Det danske panserinfanterikompagni, der indgår i NATO Battlegroup Estonia, er på øvelse i det store øvelsesterræn ved Adazi i Letland i perioden 22. oktober til 4. november. $0$0Sammen med de øvrige enheder gennemfører kompagniet en stor del af øvelsen som skarpskydning. Kompagniet udfører manøvrer, der er så realistiske som muligt og med skarp ammunition i magasinerne.$0$0$0Soldater i løb mod målet gennem den lettiske skov.$0$0Øvelsen er kulminationen på tre måneders uddannelse sammen med britiske og estiske soldater.$0$0FAKTA om det danske bidrag til eFP$0Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk ledet kampgruppe.$0$0$0Operation Inherent Resolve - Træningsbidraget – Irak$0I denne uge har de danske instruktører afsluttet fire ugers træningsforløb for to bataljoner fra Border Guard Force. Ugen bød på træning i taktisk førstehjælp, skydning med lette og tunge våben, forhold overfor vejsidebomber samt en afsluttende øvelse med temaet kamp fra stilling.$0$0Det danske kirurghold er i gang på felthospitalet og har døgnvagten hvert andet døgn. Herudover deltager lægerne i gennemførelse og evaluering af beredskabsøvelser inden for det sanitetsfaglige område.$0$0Militærpolitiet har gennemført rutinemæssige trafikkontroller. Ingen sager er rejst mod dansk personel.$0$0Træningsbidraget har pr. den 28. oktober 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 15.969 irakiske soldater og politifolk.$0$0Kamp fra stilling. Fotos: Public Affairs Officer kaptajn Rasmus$0$0FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve$0Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Det danske bidrag til OIR består p.t. af et hold soldater, der træner og uddanner irakiske soldater og grænsebetjente, et radarbidrag, et sundhedsteam og et kirurghold, et transportfly-bidrag og et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. Det samlede bidrag består p.t. af cirka 300 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak og i Kuwait.$0$0$0C-130J Hercules bidrag til Operation Inherent Resolve$0Det danske C-130J Hercules-bidrag til Operation Inherent Resolve har i den forgangne uge fløjet tre missioner for koalitionen. $0$0$0Hercules-piloter forud for mission.$0$0Blandt andet har Hercules-bidraget fløjet det danske specialstyrkebidrag, Task Force 61, fra Jægerkorpset tilbage til Danmark efter endt mission. Læs mere om hjemtagelsen LINK.$0$0Derudover er der blevet flyttet gods og passagerer mellem Ali Al Salem Air Base i Kuwait og Al Asad Air Base i Irak.$0$0I perioden den 22. til 28. oktober har bidraget transporteret i alt 76 passagerer og 23 ton gods.$0$0FAKTA om det danske C-130J transportflybidrag til Operation Inherent Resolve$0Folketinget besluttede den 16. januar 2018 at udsende et transportflybidrag bestående af et C-130J transportfly og ca. 60 soldater til Operation Inherent Resolve (OIR). Bidraget skal fra 1. oktober til ultimo marts støtte koalitionen med transport af gods og passagerer ud fra sin placering på Ali Al Salem Air Base i Kuwait.$0$0$0Resolute Support Mission – Afghanistan$0Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 15 sikringsopgaver for de militære rådgivere og Kabul Security Forces, der ledes af briterne. $0$0Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 4.349 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 643 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 67 patruljer.$0$0Det danske hundebidrag har undersøgt 12 biler for sprængstof. Herudover er der gennemført patruljer ved og omkring lufthavnen for at finde sprængstoffer og andet illegalt materiale.$0$0$0Hundepatrulje undersøger bil for sprængstof.$0$0På grund af truslen for insiderangreb, der kostede en tjekkisk soldat livet i Herat den 22. oktober, har Resolute Support missionen midlertidig valgt at indstille rådgivningen af afghanske samarbejdspartnere uden for lejrene.$0Derfor foregår rådgivningen nu i en tillempet version, hvor rådgiverne må tale med deres afghanske partnere via telefon, eller partnerne inviteres ind i lejrene, hvor rådgivningen kan foregå. $0Denne form for rådgivning fortsætter indtil videre.$0$0FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission$0Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpoliti opgaver.$0$0$0Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) – Nordsøen $0Det danske flagskib for den maritime NATO styrke Esbern Snare har sammen med den resterende del af styrken de seneste dage deltaget i NATO-øvelsen Trident Juncture, som foregår i farvandet ud for Norge.$0Med de mange kampenheder til søs og soldater på land fra såvel NATO nationer, som fra partnerlande som Sverige og Finland, er der højt aktivitetsniveau i området. $0$0$0NATO-flådestyrken og partnerlandene træner antiubådskrig. Forrest den svenske kystkorvet HMS Nyköbing, bagved den belgiske SNMG1-enhed fregatten BNS Louise-Marie.$0$0Der er i forbindelse med øvelsens første del gennemført luftforsvarsøvelser, anti-ubådsøvelser, artilleriskydninger og øvelser i at bekæmpe andre skibe.$0$0$0Esbern Snare anløb tirsdag havnen i Trondheim, hvor NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg brugte skibet til sin pressekonference samme aften.$0$0FAKTA om det danske bidrag til SNMG1$0Danmark har hele 2018 kommandoen over den ene af NATO’s stående flådestyrker kaldet SNMG1 (Standing Maritime Group 1), der patruljerer og afvikler øvelser i Østersøen og den nordlige del af Atlanterhavet. Esbern Snare er tillige flagskib for flådestyrken.$0$0$0Kosovo Force (KFOR) – Kosovo$0Det har været en normal uge med trafik i hovedvagten for bevogtningsdelingen i Camp Marechal de Lattre de Tassigny i Kosovo.$0$0$0Overdragelsen til næste hold bevogtningssoldater, hold 39b, har været i gang hele ugen. Kommandooverdragelse til holdet blev markeret ved en parade den 31. oktober.$0$0FAKTA om den danske bidrag til NATO's KFOR-styrk$0Forsvaret har siden 1999 bidraget til NATO’s fredsbevarende styrke i Kosovo på Balkan.$0Bidraget består af cirka 35 soldater, der holder vagt i lejren Camp Marechal De lattre de Tassigny og løser forskellige opgaver i Pristina.$0