[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Resolute Support – Afghanistan
Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 12 sikringsopgaver for de militære rådgivere og Kabul Security Forces. Yderligere 31 eskorter har været planlagt, men er blevet aflyst grundet sikkerhedssituationen i Kabul.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 3.879 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 609 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 81 patruljer.

Det danske hundebidrag har undersøgt 12 biler for sprængstof.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpoliti opgaver.

Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) – Nordsøen
Esbern Snare afsluttede onsdag deres deltagelse i den store NATO-øvelse, Trident Juncture. Øvelsen har omfattet i omegnen af halvtreds tusinde soldater fra NATO-lande og partnerlande og i alt 65 større maritime kampenheder (skibe). Øvelsen har givet stort træningsudbytte for de danske styrker især med at sikre den fornødne koordination og især kommunikation imellem de mange enheder fra forskellige nationer og værn.


Esbern Snare fortsætter sin opgave som flagskib for NATO’s stående flådestyrke SNMG1.


FAKTA om det danske bidrag til SNMG1
Danmark har hele 2018 kommandoen over den ene af NATO’s stående flådestyrker kaldet SNMG1 (Standing Maritime Group 1), der patruljerer og afvikler øvelser i Østersøen og den nordlige del af Atlanterhavet. Esbern Snare er tillige flagskib for flådestyrken.

Operation Inherent Resolve

Transportflybidraget - Kuwait

Det danske C-130J bidrag har i den forgangne uge fløjet seks missioner for koalitionen. Der er blevet flyttet gods og passagerer mellem Ali Al Salem Air Base i Kuwait og Al Asad Air Base, og Erbil i Irak. Under nogle af disse missioner har den danske C-130J fløjet amerikanske droner til Irak, der skal bruges i kampen mod ISIL. Netop det danske Hercules fly, blev efterspurgt til disse missioner, blandt andet fordi den danske J-model af flyet er større end den H-model, som de amerikanske styrker flyver med i operationsområdet.

I perioden fra den 29. oktober til den 4. november har bidraget transporteret i alt 20 passagerer og knap 40 tons gods.


Det danske Hercules, der står på sin plads på flyfeltet. Foto: C130J OIR


En Amerikansk drone i transportkasse er ved at blive læsset på den danske Hercules. Foto: C130J OIR


FAKTA om det danske C-130J transportflybidrag til Operation Inherent Resolve
Folketinget besluttede den 16. januar 2018 at udsende et transportflybidrag bestående af et C-130J transportfly og ca. 60 soldater til Operation Inherent Resolve (OIR). Bidraget skal fra 1. oktober til ultimo marts støtte koalitionen med transport af gods og passagerer ud fra sin placering på Ali Al Salem Air Base i Kuwait.

Træningsbidraget
Denne periode har været træningsfri grundet skiftet mellem to træningshold. To nye bataljoner fra Border Guard Force er ankommet til Al Asad Airbase og blevet indkvarteret efter den indledende procedure.

Den seneste uge har båret præg af de danske instruktørteams forberedelser af lektioner og udbedring af undervisningsmateriel.

Militærpolitiet har gennemført rutinemæssige trafikkontroller og almindeligt politiarbejde. Ingen sager er rejst mod dansk personel.

Antal trænet d.d.
Det danskledede Task Force Dragon - Building Partner Capacity (BPC), der består af instruktører/trænere fra henholdsvis Danmark, Estland, Letland og Litauen, har pr. den 4. november 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 15.969 irakiske soldater og politifolk.


Litauisk soldat foreviser gevær m/16, som de irakiske grænsebetjente uddannes på. Foto: Kaptajn Frank


Det er såkaldte Guardian Angels fra Ruder Fire kompagniet ved Jydske Dragonregiment, der passer på såvel instruktører som irakere mens der undervises. Foto: Kaptajn Frank


Et par trænere fra Ingeniørregimentet er i gang med at finde materialer til udvikling af nyt uddannelsesmateriel indenfor IED træning. Alt kan bruges. Foto: Kaptajn Frank

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Det danske bidrag til OIR består p.t. af et hold soldater, der træner og uddanner irakiske soldater og grænsebetjente, et radarbidrag, et sundhedsteam og et kirurghold, et transportfly-bidrag og et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. Det samlede bidrag består p.t. af cirka 300 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak og i Kuwait.

Enhanced Forward Presence (eFP) – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland
Ved eFP-bidraget stod uge 44 på fortsat øvelse i Letland. Øvelse Furious Axe overgik fra skarpskydning til feltøvelse.

Kompagniet skulle sammen med de øvrige enheder i den engelskledede kampgruppe løse taktiske opgaver sammen med estiske enheder fra 1. Estiske Infanteri Brigade. Øvelsen havde fokus på koordination og samarbejde, såvel internt med de støttende engelske enheder, som med de øvrige enheder i kampgruppen.

Øvelse Furious Axe var den foreløbige kulmination på integrationen af estiske, britiske og danske enheder under 1. Estiske Infanteri Brigade.

Øvelsen bestod af en skarpskydning, hvor bataljonen indsatte alle sine enheder i en operativ ramme, og en feltøvelse hvor den estiske brigade øvede NATO-bataljonen sammen med andre enheder fra brigaden.


Foto: Major Per, eFP

FAKTA om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk ledet kampgruppe.