[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

United Nations Command Military Armistice Commission (UNCMAC) - Sydkorea
Tirsdag denne uge drog yderligere to danske soldater, en befalingsmand og en officer, til Sydkoreas hovedstad Seoul for at støtte afspændingen mellem Nord- og Sydkorea.

Dermed er det danske bidrag fordoblet fra to til fire danske soldater.

De to danske soldater skal konkret støtte i overvågningen, når vagttårne skal nedtages og rydningen af miner igangsættes i den demilitariserede zone mellem de to lande.De skal støtte med arbejdet frem til slutningen af 2018.

Læs mere om bidraget og missionen på forsvarsministeriets hjemmeside.


FAKTA om det danske bidrag til UNC
Forsvaret har siden Koreakrigen været en del af den amerikanskledede mission, der har fået mandat fra FN til at overvåge våbenhvilen og den demilitariserede zone mellem Sydkorea og Nordkorea.

Enhanced Forward Presence (eFP) - NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland
I den forgangne uge har de danske soldater vedligeholdt deres færdigheder i Tapa.

Derudover har soldaterne deltaget i civile arrangementer i forbindelse med den estiske ’fars dag’. Den estiske udgave af fars dag fejres anden søndag i november, og der er typisk arrangementer af forskellig art i de estiske byer. I Rakvere, som er naboby til Tapa, hvor de danske soldater befinder sig, var der forskellige stande og aktiviteter i tilknytning til det lokale butikscenter. Her deltog danske soldater med deres materiel og køretøjer sammen med det estiske hjemmeværn, brandvæsen og politi.

Aktiviteter som denne har til formål at informere om og promovere eFP-bidragets tilstedeværelse i Estland overfor den estiske befolkning i bred forstand.


Ambulancegruppe sammen med det estiske hjemmeværn.

FAKTA om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk ledet kampgruppe.

Operation Inherent Resolve - Træningsbidraget – Irak
To nye bataljoner irakiske grænsesoldater er ankommet til Al Asad-luftbasen, i alt 600 mand, hvor de trænes af det danske træningsbidrag. I den forløbne uge har de modtaget de indledende lektioner i Krigens Love, taktisk førstehjælp, forhold overfor improviserede sprængladninger, våbenbetjening og skydning med lette håndvåben samt grundlæggende soldaterfærdigheder. Den første uges træning bruges til at evaluere soldaternes niveau, så undervisningen kan tilpasses den enkelte enhed. Herudover er de danske instruktører gået i gang med at udvælge egnede irakiske soldater for at kvalificere dem som hjælpeinstruktører.

Det danske træningsbidrag har per 4. november 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 15.969 irakiske soldater og politifolk.Fremskridt på skydebanen. Foto af kaptajn Rasmus, Public Affairs Officer.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et sundhedsteam, et kirurghold, et transportfly-bidrag, et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. I alt cirka 300 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt i Kuwait og UAE.

C-130J Hercules bidrag til Operation Inherent Resolve
Det danske C-130J Hercules bidrag til Operation Inherent Resolve har de seneste syv dage fløjet tre missioner for koalitionen. På disse missioner er der blevet fløjet danske soldater fra Hærens træningsbidrag til Operation Inherent Resolve ind og ud af Al Asad-luftbasen i Irak.

Der er også flyttet gods mellem Ali Al Salem-luftbasen i Kuwait og Al Taji Army Air Field nord for Bagdad, samt Al Asad-luftbasen i Irak. Missionen til Al Taji Army Air Field var den første mission til denne base for det danske transportflybidrag.

I perioden den 5. til 11. november har bidraget transporteret i alt 113 personer og ca. 15 tons gods.


Det danske Hercules transportfly bliver efter endt mission parkeret på basen i Kuwait.

FAKTA om det danske C-130J transportflybidrag til Operation Inherent Resolve
Folketinget besluttede den 16. januar 2018 at udsende af et transportflybidrag bestående af et C-130J transportfly og cirka 25 soldater til Operation Inherent Resolve.

Bidraget støtter fra 1. oktober til ultimo marts koalitionen med transport af gods og passagerer fra placeringen på Ali Al Salem-luftbasen i Kuwait.

Resolute Support Mission – Afghanistan
Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 10 sikringsopgaver for de militære rådgivere og Kabul Security Forces.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 3.451 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 851 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 66 patruljer.

Det danske hundebidrag har undersøgt 12 biler for sprængstof, dog uden at finde noget.


De danske soldater der løser sikrings- og eskorteopgaver løser også mange andre opgaver som at transportere gods og personel mellem respektive lejre. 

På grund af truslen for insiderangreb, der senest kostede en tjekkisk soldat livet i Herat den 22. oktober, har Resolute Support-missionen midlertidigt valgt at indstille rådgivningen af afghanske samarbejdspartnere uden for lejrene.

Derfor foregår rådgivningen nu i en tillempet version, hvor rådgiverne må tale med deres afghanske partnere via telefon, eller partnerne inviteres ind i lejrene, hvor rådgivningen kan foregå.

Denne form for rådgivning fortsætter indtil videre.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsstyrker, militærpoliti-opgaver, samt sygeplejersker til det internationale militærhospital i Hamid Karzai International Airport.

Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) – Nordsøen
Det danske støtteskib Esbern Snare har efter afslutningen på NATO-øvelsen Trident Juncture fortsat sin opgave som flagskib for NATO’s stående flådestyrke SNMG1. Et af skibene i styrken, den norske fregat Helge Ingstad blev lagt på grund efter et sammenstød med et tankskib og er efterfølgende sunket på lavt vand. Den er således desværre ikke længere en del af styrken.


Træningssituation under øvelse Trident Juncture.Foto: NATO foto.

Styrken har i weekenden besøgt Dundee, hvor stab og besætning søndag den 11. november fik lejlighed til at mindes 100-året for den våbenhvile, der markerede afslutningen på første verdenskrig, briternes Remembrance Day.

FAKTA om det danske bidrag til SNMG1
Danmark har i hele 2018 kommandoen over den ene af NATO’s stående flådestyrker kaldet SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1), der patruljerer og afvikler øvelser i Østersøen og den nordligste del af Atlanterhavet. Esbern Snare er tillige flagskib for flådestyrken.

FRONTEX – Kreta
Challenger-flyet og de ni udsendte medarbejdere er kommet på plads på Kreta, hvorfra de siden den 1. november har fløjet 8 missioner for FRONTEX, det europæiske grænseagentur.

Challenger-bidragets opgave er blandt andet at opdage migrantbåde og grænsesoverskridende kriminalitet, som for eksempel menneskesmugling, narkosmugling, våbensmugling og ulovligt fiskeri. Challenger-flyet vil desuden kunne indgå i søredningsopgaver, hvis der er behov for det. Flyet opererer over det græske øhav.

Opgaven varer denne gang frem til 30. november. Det er tredje gang i år, at Danmark løser en FRONTEX-opgave med Challenger-flyet, men første gang ud fra Grækenland.


Challenger-flyet venter på at komme på mission.