[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

FRONTEX - Kreta
Besætningen på den danske Challenger, der i øjeblikket patruljerer over Middelhavet, har medvirket til at afsløre og standse en større menneskesmugleroperation. Flyet og mandskabet, der er udsendt for EU's grænseagentur Frontex, opdagede på deres første tur den 1. november en stor gruppe mennesker, som gemte sig i en skov på den græske kyst.
Efterretninger indikerede, at de ventede på at blive taget ombord på et nærliggende fartøj for at blive smuglet til Italien. De græske myndigheder blev dirigeret til stedet, hvor det viste sig, at i alt 119 irakiske migranter opholdt sig. Otte formodede menneskesmuglere blev anholdt ved operationen, hvor også en lystyacht, to busser og en riffel blev beslaglagt.

Bidraget har siden indsættelsen den 1. november til den 21. november fløjet 14 missioner for FRONTEX.
Billederne viser migranterne, der venter på at blive afhentet på den græske kyst. Foto: FRONTEX.

FAKTA om det danske bidrag til FRONTEX – Kreta
Challenger-flyet og de ni udsendte medarbejdere opererer fra Kreta, hvorfra de siden den 1. november har fløjet missioner for FRONTEX, det europæiske grænseagentur. 

Challenger-bidragets opgave er blandt andet at opdage migrantbåde og grænseoverskridende kriminalitet, som for eksempel menneskesmugling, narkosmugling, våbensmugling og ulovligt fiskeri. Challenger-flyet vil desuden kunne indgå i søredningsopgaver, hvis der er behov for det. Flyet opererer over det græske øhav.

Opgaven varer denne gang frem til 30. november. Det er tredje gang i år, at Danmark løser en FRONTEX-opgave med Challenger-flyet, men første gang ud fra Grækenland.


Enhanced Forward Presence (eFP) – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland
Enhederne har i den forgangne uge fortsat uddannelse af den enkelte soldat, samt enkelte aktiviteter for grupper og delinger.

Transportgruppen og dele af ambulancegruppen fra det logistiske detachement har sammen med 1. Estiske Infanteribrigade deltaget i et uddannelsessamarbejde med Estonian Defence League. Estonian Defence League er på en lang række områder at sammenligne med Det danske hjemmeværn – dog indgår nogle af enhederne som reserve i den estiske hær.
Uddannelsessamarbejdet havde til formål at udbygge kendskabet til hinandens enheder og måder at løse opgaverne på.

Der blev samarbejdet omkring sanitetstjeneste med livagtigt sminkede momenter, som skulle evakueres fra skadesstedet og transporteres til forbindepladsen af ambulancegruppen. Forbindepladsen, som er en slags patientmodtagelse og skadestue, blev her forstærket af estiske behandlere, så de kunne lære af hinanden.


Foto: Major Per

FAKTA om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk ledet kampgruppe.


Operation Inherent Resolve (OIR)
Træningsbidraget – Irak
De danske trænere har i denne uge gennemført uddannelse og træning i forhold overfor improviserede sprængladninger, våbenbetjening og skydning med lette og tunge våben, Krigens Love samt grundlæggende infanterifærdigheder.

Herudover forberedes et Train-the-Trainer-kursus som skal kvalificere udvalgte irakiske soldater til at fungere som hjælpeinstruktører.

Militærpolitiet har gennemført rutinemæssige trafikkontroller samt almindelige politiforretninger. Ingen sager er rejst mod dansk personel.

Det dansk ledede Task Force Dragon - Building Partner Capacity (BPC) har pr. den 4. november 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 15.969 irakiske soldater og politifolk.


”Eksamen” i Counter-IED. Handlebane. Foto: Kaptajn Rasmus.


Visualisering på ”sand-table”. Foto: Kaptajn Rasmus.


På skydebanen. Dansk Guardian Angel og Litauisk skydeinstruktør. Foto: Kaptajn Rasmus.


Undervisning og dialog i mindre grupper fungerer godt for irakerne. Foto: Kaptajn Rasmus.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et sundhedsteam, et kirurghold, et transportfly-bidrag, et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. I alt cirka 300 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt i Kuwait og UAE.


Transportbidraget – Kuwait

Det danske C-130J bidrag til Operation Inherent Resolve har i den forgangne uge fløjet fire missioner for koalitionen. På disse missioner er der blevet fløjet gods til henholdsvis en flybase i Jordan og til Al Asad Air Base i Irak. På flyvningerne til Al Asad er der blandt andet blevet leveret forsyninger til Hærens træningsbidrag i Irak. Disse forsyninger var denne gang været af lidt særlig karakter, da de blandt andet indeholdt lidt ekstra gode ting, som for eksempel æbleskiver og julelik til de soldater, der ikke er hjemme i julen.

I perioden fra den 12. til den 18. november har bidraget transporteret i alt 41 personer og 110.900 pund gods.


En C-130J hjemmefra leverer gods i Kuwait, som transportflybidraget til OIR fløj til Irak dagen efter. Foto: Kaptajn Mathias.


Flyet bliver kølet ned med aircondition, når det står i solen, og bliver gjort klar til mission. Foto: Kaptajn Mathias.


FAKTA om det danske C-130J transportflybidrag til Operation Inherent Resolve
Folketinget besluttede den 16. januar 2018 at udsende af et transportflybidrag bestående af et C-130J transportfly og cirka 25 soldater til Operation Inherent Resolve.

Bidraget støtter fra 1. oktober til ultimo marts koalitionen med transport af gods og passagerer fra placeringen på Ali Al Salem-luftbasen i Kuwait.


Resolute Support – Afghanistan

Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 13 sikringsopgaver for de militære rådgivere og Kabul Security Forces.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 4.117 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 810 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 71 patruljer.

Det danske hundebidrag har undersøgt 12 biler for sprængstof. 

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsstyrker, militærpoliti-opgaver, samt sygeplejersker til det internationale militærhospital i Hamid Karzai International Airport.


Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) – Nordsøen
Samtræningen mellem enhederne i SNMG1 er fortsat henover den forløbne uge. Derudover har SNMG1 netop gennemført Live skydeøvelse ved Sjællands Odde.


Esbern Snare ved Reveirkai i Oslo. Foto: SNMG1

FAKTA om det danske bidrag til SNMG1
Danmark har i hele 2018 kommandoen over den ene af NATO’s stående flådestyrker kaldet SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1), der patruljerer og afvikler øvelser i Østersøen og den nordligste del af Atlanterhavet. Esbern Snare er tillige flagskib for flådestyrken.