[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve

Transportflybidraget – Kuwait
Det danske C-130J bidrag til Operation Inherent Resolve har i den forgangne uge fløjet fem missioner for koalitionen. På disse missioner er der blevet fløjet gods og personel mellem Kuwait og Irak og Kuwait og Jordan.

Med flyvningerne til Al Asad Airbase er der blevet leveret forsyninger til Hærens træningsbidrag i Irak, og hentet 63 danske soldater til Kuwait.

De dage, hvor der ikke er blevet fløjet, har forsynings- og vedligeholdelsesteamet skiftet væsentlige dele på flyet. Blandt andet en APU kompressor og bremser. 

I perioden den 3. til 9. december har C130J bidraget transporteret i alt 129 passagerer og næsten 24 tons gods.C-130J lastes med træningsudstyr og cykler. Foto: Kaptajn Anne


FAKTA om det danske C-130J transportflybidrag til Operation Inherent Resolve
Folketinget besluttede den 16. januar 2018 at udsende et transportflybidrag bestående af et C-130J Hercules-transportfly og cirka 25 soldater til Operation Inherent Resolve. Bidraget støtter fra 1. oktober til ultimo marts koalitionen med transport af gods og passagerer fra placeringen på Ali Al Salem-luftbasen i Kuwait.

Træningsbidraget – Irak
De danske trænere på Al Asad Air Base har i denne uge startet Train the Trainer-uddannelsen, der skal kvalificere udvalgte irakiske soldater fra Border Guard Forces og Tribal Militia Forces til hjælpeinstruktører. I uddannelsens første uge introduceres de irakiske soldater for teorien bag opbygningen af en god lektion og får hurtigt omsat denne viden til praksis ved selv at forberede og afholde lektioner i eksempelvis skydestillinger og formationer for hinanden. 

Et Mobile Training Team inklusiv sikkerhedsfolk og tolke har begyndt uddannelsen og træningen af en Tribal Militia Force-enhed på en anden træningsfacilitet sydøst for Al Asad Air Base.

Militærpolitiet har gennemført rutinemæssige trafikkontroller, bagagekontrol i forbindelse med hjemrotation, almindelige politiforretninger og show of presence.

Det danske kirurgbidrag har etableret en dialog med den irakiske Medical Treatment Facility angående fremtidigt samarbejde og gensidig støtte.

Det dansk ledede Task Force Dragon - Building Partner Capacity (BPC) har pr. 30. november 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 16.610 irakiske soldater og politifolk.


Papirerne i hånden er et godt støtteben for de kommende hjælpe-instruktører. Foto: Premierløjtnant Nathalie


Der er altid styr på sikkerheden takket være de danske Guardian Angels. Foto: Premierløjtnant Nathalie


En dansk træner instrueres i en liggende skydestilling. Foto: Premierløjtnant Nathalie

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et kirurghold, et transportfly-bidrag, et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. I alt cirka 250 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt i Kuwait og UAE.

Resolute Support – Afghanistan
Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 21 sikrings- og eskorteopgaver for de militære rådgivere og Kabul Security Forces. Transport- og sikringsbidraget har endvidere afsøgt fire områder forud for rådgivernes ankomst.  

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 3.772 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 718 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 70 patruljer.

Det danske hundebidrag har undersøgt 12 biler for sprængstof.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpoliti-opgaver.

Enhanced Forward Presence – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland.
I den forgange uge har bidraget haft fokus på uddannelse af den enkelte soldat og på uddannelse af førerne i enhederne. Føringsuddannelsen er gennemført som situationsspil i civilt terræn – situationer der kræver overvejelser og løsninger fra føreren af enheden.

Mens førerne har haft uddannelse i taktiske fremgangsmåder, har soldaterne gennemført uddannelse i forskellige grundlæggende militære færdigheder, som eksempelvis taktisk sanitetstjeneste. Taktisk sanitetstjeneste sætter soldaterne i stand til at redde sårede kammerater – særligt i forbindelse med alvorlige skader, hvor blodtab medfører risiko for at kammeraten dør. Alle danske soldater er uddannede indenfor denne særlige form for førstehjælp.Taktisk sanitet – Det handler om at redde sine kammeraters liv. Foto: Major Per

FAKTA om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk ledet kampgruppe.

Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) – De danske farvande
Flagskibet Esbern Snare har i den forgangne uge gennemført besøg i Wilhelmshaven og er efter afgang sejlet ind i danske farvande, hvor de blandt andet har gennemført skydning med tungt maskingevær ved Sjællands Odde. Derudover er det gennemført navigationsøvelser ved Samsø og torsdag anløber skibet Flådestation Korsør, hvor besætningen overdrager rollen som flagskib for SNMG1 til fregatten Niels Juel.

FAKTA om det danske bidrag til SNMG1
Danmark har i hele 2018 kommandoen over den ene af NATO’s stående flådestyrker kaldet SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1), der patruljerer og afvikler øvelser i Østersøen og den nordligste del af Atlanterhavet. Esbern Snare er tillige flagskib for flådestyrken.