[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Foto: FRONTEX

FRONTEX - Sicilien
Bidraget har fløjet tre missioner i perioden. På den ene mission, i et område med mere end 100 fiskeskibe, blev en båd med migranter opdaget. Under de nærmere undersøgelser blev der lidt derfra fundet endnu en båd, som også viste sig at være en båd med migranter. Begge både var på størrelse med de fiskeskibe, der var i området.

Onsdag indledte flybidraget en patrulje og to mindre både med migranter blev opdaget, og kystvagten guidet mod bådene. Under observation af de to både kom der information om yderligere en båd, og besætningen undersøgte området længere mod vest. Her blev yderligere to både med migranter fundet, og de rette myndigheder blev guidet mod bådene. 

Da Challengeren kom tilbage til de første to både kom der information om en tredje båd, og efter kort tids søgning blev også denne båd fundet.


Den sidste båd blev kaldt som search and rescue, da den var uden motor. Den danske Challenger blev i området indtil kystvagten var ved denne båd. Foto: FRONTEX 

Baltic Air Policing - Litauen
Der er pr 31. januar fløjet 13 missioner på Baltic Air Policing.

Torsdag 25. januar opfangede NATO’s varslingsradarer signaler om et luftfartøj, som hverken havde afsendt flyveplan, gav sig til kende på radio eller sendte identifikationssignaler.

Luftfartøjet bevægede sig fra Rusland mod den russiske enklave Kaliningrad over internationalt farvand langs den baltiske kyst. De danske kampfly, der udgør afvisningsberedskabet i Baltikum,  identificerede luftfartøjet til at være et russisk Sukhoi 34 kampfly.

Mandag den 29. januar gennemførte de danske kampfly en træningsmission, hvor man trænede samarbejde med den danske fregat Niels Juel, der i øjeblikket har kommandoen over NATO’s stående flådestyrke i området, SNMG1.

Enhanced Forward Presence (eFP), Estland


Panserinfanterikompagniet har været på vinterøvelse i den estiske kulde. Foto: eFP Hold 1

Vintertræningen er begyndt for de 200 danske soldater i Estland, der er udsendt som en del af NATO’s forstærkede, fremskudte tilstedeværelse i Baltikum (eFP).

Halvdelen af panserinfanterikompagniet er blevet trænet af britiske Royal Marines i overlevelse i koldt terræn i blandt andet bygning af shelters, madlavning over bål og overnatning uden sovepose.

Logistikdetachementet og det Nationale Støtteelement støttede træningen med transport og sanitetsgruppe.


Sidste punkt på træningsprogrammet var, at soldaterne enkeltvis sprang et hul i isen i en nærliggende sø for i praksis at gennemgå de trin, der skal til for at overleve sådan en hændelse. Foto: eFP Hold 1

Operation Inherent Resolve
Træningsbidraget – Irak
Træningsbidraget har gennemført uge fire af de otte ugers træning af 3. bataljon samt hovedkvarteret fra 8. Brigade/3. Division/Border Guard Force.
I denne uge har de 400 irakiske soldater modtaget træning inden for emnerne gevær M/16, førstehjælp, idræt, imødegåelse af vejsidebomber og kontrolpost-tjeneste.

Endvidere er morteruddannelsen af et hold fra 2. Anbar afsluttet med skarpskydning den 23. januar. Det er det hold, der har ansvaret for sikkerheden ved det yderste perimeterhegn på Al Asad Air Base.

Det dansk ledede Building Partner Capacity ved Task Force Lion har pr. den 29. januar 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 9.614 irakiske soldater og politifolk.


De irakiske soldater er alle familiefædre, og var meget motiverede af, at førstehjælp også er brugbart i andre situationer end til soldater i krig. Her drøfter den litauiske instruktør detaljer med en irakisk soldat. Foto: Presseofficer Søren Egebæk.


Om træningsbidraget
Træningsbidraget indgår i et dansk-britisk Building Partner Capacity (BPC), som er ledet af den danske oberstløjtnant. Træningsbidraget består af instruktører/trænere fra henholdsvis Danmark, Estland, Letland og Litauen. Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) – Østersøen


Niels Juel sammen med den polske fregat General Kazimierz Pulaski. Foto: SNMG 1

Fregatten Niels Juel har siden 15. januar opereret i NATO’s stående flådestyrke SNMG1, og blandt andet patruljeret i den centrale og østlige del af Østersøen sammen med den canadiske fregat St. John’s. Ind imellem patruljerne har Niels Juel samtidig deltaget i samarbejdsøvelser med den polske flåde.

Fregattens opgave bliver i perioden frem til juli måned at fungere som flagskib for flådestyrkens chef og medarbejderstab, som består af en dansk flotilleadmiral samt en række danske og udenlandske stabsmedarbejdere.

Herudover skal Niels Juel bidrage til SNMG1s samlede opgaveløsning, som blandt andet består af maritimt sikkerhedssamarbejde i det nordeuropæiske område. Derfor vil Niels Juel primært være til stede i Østersø-regionen og den nordøstlige del af Atlanterhavet, hvor øvelsesaktiviteter med andre nationers militære styrker og havneanløb vil have et stort fokus i perioden.


Den canadiske fregat St. John’s passerer Niels Juel, mens besætningen gør front for den danske styrkechef.

Resolute Support – Afghanistan
I denne uge har missionen taget imod cirka 60 soldater hjemmefra, som skal tilbringe de næste seks måneder i missionen. Turen til Afghanistan var lang og indebar en ikke planlagt pause på 10 timer i Georgien, før de endelig kunne fortsætte deres lange til Kabul. Det kombineret med det afghanske vejrlig har betydet, at hele overdragelsen blev forsinket.

Den mobile sikrings- og eskorteenhed har gennemført 17 missioner i denne uge og desuden gennemført køreruddannelse.