[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

De danske trænere giver en lektion i førstehjælp, før de irakiske soldater selv skal forberede og afholde en lignende lektion. (Foto: Premierløjtnant Nathalie, OIR Hold 8)

Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget – Irak
I denne uge har de danske trænere på Al Asadluftbasen fortsat instruktøruddannelsen for 71 irakiske soldater. Uddannelsen begyndte sidste uge med fokus på teori om instruktørvirket og praktiske øvelser. I denne uge har de kommende irakiske hjælpeinstruktører arbejdet selvstændigt med forberedelse og afholdelse af længere lektioner i førstehjælp, oprettelse af skydebaner samt indskydning af våben.


De irakiske soldater vejledes under indskydningen af de danske trænere. (Foto: Premierløjtnant Nathalie, OIR Hold 8)

Det danske mobile trænings-team inklusive sikrings- og eskortestyrker og tolke fortsætter uddannelsen og træningen af en irakisk enhed på en anden base syd for Al Asad-luftbasen.

Det danske militærpoliti på Al Asad-luftbasen gennemfører mange patruljer på basen for at vise tilstedeværelse. Både kørende og til fods. Der er blevet indberettet flere sager om trafikforseelser; primært hastighedsoverskridelser og manglende brug af sikkerhedsseler. Forseelserne i perioden er begået af andre end danske soldater.

Det danske kirurgbidrag har sammen med størstedelen af felthospitalets personale deltaget i en CBRN-øvelse.

Det dansktræningsbidrag har per 30. november 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 16.610 irakiske soldater og politifolk.

Radarbidraget - Irak
Radarbidraget har den seneste uge leveret luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forenede Arabiske Emirater i 168 timer, hvilket svarer til en oppetid på 100 procent. De danske radaroperatører har støttet afviklingen af missioner ved at bemande fire forskellige positioner i operationsrummet i sammenlagt 99 timer.
Operationerne har været fokuseret på bekæmpelsen af ISIL og på sikker afvikling af lufttrafik i Den Arabiske Golf, Irak og Syrien.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et kirurghold, et transportfly-bidrag, et logistik-bidrag, militærpoliti samt mindre stabsbidrag. I alt cirka 250 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt i Kuwait og UAE.Transportflybidraget - Kuwait
Det danske Hercules-bidrag har i den forgangne uge fløjet fire missioner for koalitionen. På disse missioner er der fløjet gods og personel mellem Kuwait og forskellige destinationer i Irak, herunder Al Taji, Al Asad, Baghdad og Erbil.

I perioden den 10. til 16. december har den danske Hercules transporteret i alt 34 personer og 64.500 pund gods.

FAKTA
Om det danske C-130J transportflybidrag til Operation Inherent Resolve:
Folketinget besluttede den 16. januar 2018 at udsende af et transportflybidrag bestående af et C-130J Herculesfly og cirka 25 soldater til Operation Inherent Resolve. Bidraget støtter fra 1. oktober til ultimo marts koalitionen med transport af gods og passagerer fra placeringen på Ali Al Salem-luftbasen i Kuwait.

Enhanced Forward Presence – eFP
Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland

I den forgange uge har enhederne ved den fremskudte styrke i Estland gennemført forskellige uddannelsesaktiviteter. Derudover er bidraget gået i gang med forberedelserne til hjemtagning af styrken i slutningen af januar 2019.

Nogle af soldaterne fra panserinfanterikompagniet skal inden for en overskuelig tidshorisont udsendes til andre missioner, hvor truslen er en anden end i Estland, og derfor er kompagniet gået i gang med forberedelser til dette. Blandt andet ved at træne søgning efter improviserede sprængladninger. Estland, der for tiden er pakket ind i is og sne, er velegnet til uddannelse i minesøgning.

”Minerne” som her er nogle metalbokse til øvelsesbrug, kan graves ned i vandpytter som fryser til igen i løbet af nogle få timer. Minerne kan også graves ned på åben mark, hvorefter sporerne bliver dækket af nyfalden sne. På den måde bliver det udfordrende for soldaterne at finde minerne.

FAKTA om det danske bidrag til eFP:
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk ledet kampgruppe.

Resolute Support – Afghanistan

Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 5 sikrings- og eskorteopgaver for de militære rådgivere og Kabul Security Forces, 15 sikrings- og eskorteopgaver er blevet aflyst på grund af sikkerhedssituationen.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 3.399 aktioner primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 871 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 762 patruljer.

Det danske hundebidrag har undersøgt 9 biler for sprængstof.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission:
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpoliti opgaver.