[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve (OIR)

Radarbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater (UAE)
Radarbidraget har den seneste uge leveret luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i UAE i 168 timer. De danske radaroperatører i UAE har støttet afviklingen af missioner ved at bemande fire forskellige positioner i operationsrummet i sammenlagt 102 timer.
Derudover har der i UAE været fokus på at støtte et nyt hold britiske samarbejdspartnere, der skal være en del af opgaveløsningen i den kommende periode. Operationerne er fortsat fokuseret på bekæmpelsen af ISIL og på sikker afvikling af lufttrafik i Den Arabiske Golf, Irak og Syrien.

Træningsbidraget – Irak
I denne uge er Train the Trainer-uddannelsen (en hjælpeinstruktøruddannelse) på Al Asad Air Base blevet afsluttet med i alt 67 beståede irakiske soldater. De nyuddannede hjælpeinstruktører vender nu tilbage til deres respektive enheder, hvor de forventes at anvende deres nyerhvervede redskaber og viden som hjælpeinstruktører. 

Det danske Mobile Training Team (MTT)
(en uddannelsesenhed, der udgøres af en del af det udsendte danske træningsbidrag) fortsætter uddannelsen og træningen af en Tribal Militia Force enhed (TMF – en mindre irakisk enhed) på en anden træningsfacilitet syd for Al Asad Air Base.

Den danske militærpoliti på Al Asad Air Base har i rapporteringsperioden oplevet færre indberettede sager om trafik-forseelser end vanligt. Tendensen har været nedadgående i en længere periode. Det drejer sig fortsat om hastighedsoverskridelser og manglende brug af sikkerhedsseler. Forseelserne i perioden er begået af andre end danske soldater.

Det dansk-ledede Task Force Dragon - Building Partner Capacity (BPC) har pr. 30. november 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 16.610 irakiske soldater og politifolk.

En af de irakiske soldater får tilbagemelding på sin skydning på 75 meter i liggende skydestilling. Foto: Premierløjtnant Nathalie.


Train the Trainer uddannelsen afsluttes med uddelingen af diplomer til de i alt 67 beståede irakiske soldater. Foto: Premierløjtnant Nathalie


En af de kommende hjælpeinstruktører tager imod sit diplom med glæde. Foto: Premierløjtnant Nathalie


De irakiske soldater bliver vinket farvel, inden de vender tilbage til deres respektive poster ved bl.a. den syriske og saudi-arabiske grænse. Foto: Premierløjtnant Nathalie

Tansportflybidraget - Kuwait
Det danske C-130J bidrag til Operation Inherent Resolve har i den forgangne uge fløjet tre transportmissioner for koalitionen. På disse missioner er der fløjet gods og personel mellem Kuwait og Al Asad Air Base i Irak. Missionen har blandt andet flyttet en drone, hvis transportboks i sig selv kan fylde lastrummet i et C-130J. Der er også sikret genforsyninger til det danske træningsbidrag i Irak, så kransekagen til nytårsfejringen er på plads. På den mere alvorlige side er der blevet hasteevakueret en dansk soldat, der skulle på hospitalet i Danmark. Under sådan en mission støttes C-130J bidraget af dansk lægefagligt personel, blandt andet en læge fra Al Asad Air Base, der fulgte soldaten til Kuwait og en sygeplejerske fra det nationale støtteelement i Kuwait, der fulgte soldaten helt til Danmark.
I perioden den 17. til 23. december har C-130J bidraget transporteret i alt 25 passagerer og 68.154 pund gods.


To danske C-130J på linen. Det ene er bidragets og det andet er genforsyningsflyet fra DK. Foto: Kaptajn Anne


C-130J loades med dronebox inkl. drone. Foto: Kaptajn Anne

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et kirurghold, et transportfly-bidrag, et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. I alt cirka 250 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt i Kuwait og UAE.

Enhanced Forward Presence – den fremskudte danske tilstedeværelse i Estland
I den forgangne uge har den fremskudte styrke i Tapa for alvor taget fat på klargøring til hjemtagelse af bidraget, som kommer til at finde sted i starten af det nye år. Køretøjerne gennemgår større eftersyn, hvor mekanikerne adskiller store dele af hver enkelt køretøj og gennemgår motorer, gearkasser og andre bevægelige dele. Køretøjerne er blevet brugt meget i løbet af det sidste år, og det betyder naturligvis, at der er behov for grundigere reparationer og vedligeholdelse. Køretøjerne skal senere igennem en større rengøring før hjemtransporten til Danmark.

Uddannelsen fortsætter en tid endnu ved panserinfanterikompagniet og ved logistikdetachementet. Ambulancegruppen og behandlerne har for eksempel øvet transport og behandling af sårede, hvor ambulancen bliver brugt som ”operationsstue”. Denne del af uddannelsen blev i øvrigt overværet af forsvarschefen, general Bjørn Bisserup, der aflagde et besøg ved de danske soldater og i den forbindelse både kunne overvære aktiviteterne og ønske soldaterne en glædelig jul.


Forsvarschef general Bjørn Bisserup på besøg ved de danske styrker i Estland. Foto: Major Per.

FAKTA om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk ledet kampgruppe.

Resolute Support – Afghanistan
Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 10 sikrings- og eskorteopgaver for de militære rådgivere og Kabul Security Forces, 23 sikrings- og eskorteopgaver er blevet aflyst grundet sikkerhedssituationen.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 2.082 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 1040 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 49patruljer.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpoliti-opgaver.