[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Resolute support Mission – Afghanistan
De danske soldater i Resolute Support Headquarters blev i denne uge mindet om, at Resolute Support Mission er en skarp mission, da en mand med selvmordsvest sprængte sig selv i luften - lige uden for en af udgangene. Det lykkedes ikke manden at trænge ind i Green Zone (et område, der er afgrænset fra offentligheden) og vesten detonerede ved den ydre perimeter. Udover selvmordsbomberen blev tre dræbt og otte sårede. Ingen danskere er kommet til skade.

Felthospitalet på Hamid Karzai International Airport (HKIA) har fået ny ledelse og et nyt lægehold. For at lære arbejdsgangene at kende, er der blevet gennemført fire katastrofe-øvelser på fem dage. International Military Police (IMP), der har dansk deltagelse, var med. Udover at støtte evakuering af sårede, har IMP kontrolleret identifikationskort, ført hastighedskontrol samt haft dag- og natpatruljer.

På Afghan National Army Officer Academy (ANAOA) er næstsidste øvelse for det ældste hold kadetter overstået. De 18 deltagere på instruktørkurset er det hidtil højeste antal på et enkelt hold.

Military Force Protection Teams har roteret sine delinger mellem HKIA, New Kabul Compund (NKC) og RSHQ. I HKIA er der blevet gennemført 62 ture til fods. Der er gennemført 12 ture til fods fra HQ eller NKC. Der er gennemført 16 ture med rådgivere, heraf to under Kabul Security Forces.


Flotilleadmiral T. Jeziorski, der er nytiltrådt chef for de danske enheder i Afghanistan fortæller om sit arbejde med anti-korruption:
- Vi har i den seneste uge gennemført det første anti-korruptionsseminar med 23 deltagende rådgivere. Seminaret havde flere formål. Dels at samle alle, så de kunne se den nye chef og omvendt, og dels at høre, hvad der reelt giver udfordringer i det daglige arbejde. Vi afholder et nyt seminar senere, hvor vi skal udarbejde holdbare og værdiskabende løsninger på alle de problemområder, der blev drøftet under seminaret.

Den danske tjenestehund Mato vækkede hundefører Morten natten til lørdag. Mato formodes at have oplevet et epileptisk anfald. Hundefører Morten har aldrig oplevet en hund få et epileptisk anfald, men han tog kontakt til den amerikanske dyrlæge i Bagram.

Mato har det godt og er i gang med at finde sprængstoffer på patrulje igen.


Afghansk soldat laver et detaljeret terrænbord. Foto: ForsvaretUdrustning og våben er lagt til højre-ret. Livgarden ville være stolt. Foto: Forsvaret. Foto: Forsvaret.


Australsk Militærpoliti kontrollerer ID-kort. Foto: Forsvaret.


Eskortering til fods i Kabul. Foto: Forsvaret.

Enhanced Forward Presence (eFP), Estland
Panserinfanteristerne har i denne uge trænet kamp i skov. Delingerne har derfor overnattet i telt i skoven. Temperaturen er faldet til cirka minus 20 grader om natten, mens dagene svinger fra sol til snestorm.

Soldaterne fra logistikdetachementet har trænet sammen med panserinfanteristerne i terrænet med ambulancegruppen. I weekenden var transportgruppen på skydebane med de pansrede lastbiler for at skyde med tungt maskingevær fra ringmounts.  

Lørdag den 24. februar deltog det danske bidrag i fejringen af 100-årsdagen for Estlands uafhængighed. I den forbindelse var der parade på uafhængighedspladsen i Tallinn, hvor 50 danske soldater deltog.
Stemningen i forbindelse med paraden var overvældende positiv, og de danske soldater fik megen opmærksomhed fra de mange estere, der var samlet. Et par enkelte danske soldater oplevede dog, at der blev anvendt nazi-hilsen ved siden af dem i forbindelse med, at de blev fotograferet af civile. Den slags fotos kan misbruges, og det er noget soldaterne er på vagt overfor.


 
Bevogtningsdeling og stabsbidrag – Kosovo
KFOR hold 38 er ankommet til Kosovo og overtog den 14. februar 2018 kommandoen fra hold 37. Det danske bidrag til KFOR består af en bevogtningsdeling på 29 soldater fra Ingeniørregimentet og et stabsbidrag på 6 personer.

Bevogtningsdelingen har til opgave at opstille hovedvagt, nærsikring, hegnspatruljer og udrykkestyrke i NATO-lejren i Novo Selo cirka 20 km nord for hovedstaden Pristina. Delingen er udsendt i tre måneder, og de tre bevogtningsgrupper er konstant på beredskab. 

Operation Inherent Resolve – Træningsbidraget – Irak
Hold 7 har i uge 8 afsluttet træningen af en irakisk grænsevagtbataljon. De irakiske enheder er blevet trænet i fagene skarpskydning med M/16 riffel, afsøgning for improviserede sprængladninger, instruktørvirke, anvendelse af maskingevær, skarpskydning med morter og grundlæggende infanteriuddannelse.

Træningen af den næste irakiske bataljon starter henholdsvis den 3. og den 10. marts. Perioden frem til denne dato vil blive anvendt til vedligeholdelse af materiel og våben samt klargøring til næste uddannelsesperiode. Der vil også blive gennemført vedligeholdende uddannelse i skydning for soldaterne på Hold 7.  

Task Group Al Assad har pr. 18. februar 2018 gennemført og afsluttet træningen af i alt 10.133 irakiske soldater og politifolk. Task Group Al Assads Building Partnership Capacity har gennemført i alt 58.364 uddannelser (OIR hold 1 – hold 7), hvoraf OIR hold 7 totalt har afsluttet i alt 266 uddannelser siden overdragelsen fra OIR hold 6. 


Skarpskydning med RPG (Rocket Propelled Grenade). Den irakiske grænsevagtbataljon har i løbet af ugen afsluttet deres fem dage lange uddannelse i panserværnsvåbnet.  Uddannelsen blev afsluttet med skarpskydning i skydeterrænet ved Al Assad Air Base. Seniorsergent Søren, der er uddannelsesbefalingsmand og hjælper træningsholdene med at gennemføre uddannelse for irakerne, pointerede, ” Det er tydeligt at se, at de som er mødt op til lektionerne og har hørt efter, godt kan ramme målet”. Foto: Presseofficer KN Morten


Irakerne skulle gennemføre to separate skydninger med RPG. Den første var skydning med en fragmentationsgranat, som kan anvendes mod personel og upansrede køretøjer. Skydning nummer to var med panserbrydende granat, som kan anvendes mod pansrede køretøjer. Til lejligheden havde konstruktionssektionen opstillet en gammel vandtank som mål 100 meter fra standpladsen. Foto: Presseofficer KN Morten

Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) – Østersøen
Fregatten Niels Juel har de seneste uger gennemført træning med andre NATO-flådefartøjer ud for Norges vestkyst. Øvelserne har givet stor træningsværdi for fregattens besætning inden for de klassiske discipliner i maritim krigsførelse: Blandt andet ubådsbekæmpelse, overfladekrigsførelse og imødegåelse af elektronisk jamming.

Efter øvelsens afslutning har Niels Juel skiftet operationsområde til danske farvandsområder, hvor patrulje, træning og samarbejdsøvelser er i fokus sammen med NATO’s stående flådestyrke SNMG1. Selvom fregattens nye operationsområde varsler hård kulde for årstiden, og skaber udfordringer for skibsfarten generelt, er fregattens design og konstruktion endnu ikke synderligt påvirket af kulden.