[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles ForsvarskommandoFregatten Niels Juel deltager netop nu i en ubådskrigs-øvelse nord for polarcirklen. (Foto: NATO MARCOM).

Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) – NATO’s stående flådestyrke I Østersøen og Nordatlanten
Fregatten Niels Juel deltager i disse uger i øvelsen Dynamic Mongoose nord for Polarcirklen, hvor der er fokus på anti-ubådskrig i et komplekst og udfordrende miljø. Fartøjerne bliver udfordret med længerevarende anti-ubådskrig over store afstande. De store områder kræver skibenes tilstedeværelse kombineret med fly, der er specialiseret i ubådskrig. 


NATO’s chef for ubådskommandoen kontreadmiral Andrew Lennon (US) briefes om Niels Juels kapaciteter ved starten af øvelsen. (Foto: Fotograf Christian Val Verde, MARCOM).

Der deltager enheder fra otte NATO-lande, som har sendt flere ubåde, fartøjer og fly til øvelsen langt mod nord. Til at støtte øvelsen deltager landene med et samlet team, som skal evaluere træningsudbyttet og hjælpe med at løfte alle enheders professionelle niveau.

FAKTA om det danske bidrag til SNMG1
Danmark har i 2018 kommandoen over den ene af NATO’s stående flådestyrker kaldet SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1), der primært patruljerer og afvikler øvelser i Østersøen og den nordøstlige del af Atlanterhavet.

Resolute Support Mission – Afghanistan
Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, så de kan udføre deres arbejde i Kabul, har i den forgangne uge gennemført fem sikringsopgaver.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 6.217 aktioner primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol, herunder 487 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport, og 875 kontroller af våben og ammunition i køretøjer.

Det danske hundebidrag har undersøgt 77 biler og 8 bygninger.


I løbet af ugen har sikrings- og eskortesoldaterne trænet håndtering af en rådgiver under beskydning. Som følge af den afghanske regerings midlertidige våbenhvile med Taliban i forbindelse med fejringen af Ramadanens afslutning,har RS-missionen begrænset al kørsel i Kabuls gader, så de danske soldater har brugt tiden på træning.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militær rådgivning af afghanske sikkerhedsstyrker samt militæropgaver.

Frontex – Sicilien
Challenger-bidraget har fløjet 18 missioner. Frontex har anmodet om flere flyvetimer, end de først planlagte, og det har Danmark accepteret.

FAKTA om det danske Challenger-bidrag til Frontex
Danmark stiller i juni og november 2018 med et Challengerfly til støtte for det europæiske grænseagentur Frontex. Flyet har til opgave at udføre grænseovervågning i Middelhavsområdet.

Enhanced Forward Presence – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland
Næste uge begynder rotation mellem Hold 1 og Hold 2 i Estland. Dagene går derfor med klargøring af materiel og køretøjer, så Hold 2 kan overtage det hele i nypudset stand.
På stabsgangene er der lagt planer for de næste måneders integrationstræning mellem de estiske, britiske og danske styrker. De britiske styrker roterer ligesom danskerne i den kommende periode, så det er en helt ny battlegroup, der går højsommeren i møde.

FAKTA om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk ledet brigade.

Operation Inherent Resolve (OIR)
Træningsbidraget – Irak


I første halvdel af uge 25 har de irakiske grænsevagtbataljoner været på orlov for at fejre Eid Al Fitr.

Hold 7 har brugt pausen i træningen til at gøre klar til den eksamen, der markerer afslutningen på grænsevagtsoldaternes træningsforløb. Til eksamen skal de kombinere deres evner til at kæmpe fra en grænsepost. Posten er bygget som en kopi af de poster, som grænsevagtsoldaterne normalt arbejder fra langs den syriske grænse.


Grænsevagtsoldaterne forsvarer en kompagnigrænsepost. Fjenden, i form af skydeskiver, er opdaget, og grænsevagterne indsættes til forsvar af grænseposten.  (Foto: Kaptajn Morten, Public Affairs Officer OIR 7)

I den kommende uge gennemføres eksamener for de resterende kompagnier, og uddannelsesforløbet afsluttes med parade og diplomoverrækkelse.

Træningsbidraget har per 25. juni 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 10.510 irakiske soldater og politifolk. Der er gennemført i alt 60.246 uddannelser, hvor af Hold 7 har afsluttet 1882.


Beredskabsdelingen tilkaldes, og de går i stilling for at støtte kompagnigrænseposten. Bataljonens beredskabsdeling når frem til grænseposten, som er under angreb, og de bringer deres tunge våben i stilling.  (Foto: Kaptajn Morten, Public Affairs Officer OIR 7)

FAKTA om det danske bidrag til OIR
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag på op til 180 soldater, der træner irakiske soldater, et radarbidrag og flere mindre stabsbidrag.

Bevogtningsdeling og stabsbidrag - Kosovo
Bevogtningsdelingen har haft ekstra travlt i vagten, da det polske bidrag i lejren har skiftet mandskab. Derudover er der gang i flere byggerier inde i lejren, som betyder, at der kommer mange civile lastbiler og håndværkere ind og ud af hovedvagten hver eneste dag, og det kræver en skærpet indsats.
Der er gennemført daglige patruljer både inden og uden for hegnet. De danske soldater bruger desuden tiden på at forberede overdragelsen til næste hold.