[Oprindeligt publiceret af Arktisk Kommando]

Af Charlotte, inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN

Lørdag den 9. juni mønstrede forsker John Mortensen fra Grønlands Naturinstitut samt fotograf Louie Palu fra National Geographic på inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN i Nuuk. Herfra har den uge lange sejlads bragt dem af såvel indenskærsruter som det åbne hav - hele vejen til Disko Bugt og retur.

Vandprøvetagningen er en del af et langtidsstudie, der rækker tilbage til 1953. Ved hjælp af måling af temperatur og salinitet på dybder fra 0 til 1.000 meter håber man at kunne sige noget om generelle bevægelser i vandmasserne samt eventuelle ændringer i miljøet.


Udstyr til vandprøvetagning bliver sænket ned for at måle temperatur og salinitet på dybder fra 0 til 1.000 meter.

Det er den kontinuerlige afsmeltning af gletcherne, der føder havet med ferskvand og medvirker til bevægelserne.

Forskningen følges med særlig bevågenhed af fiskeriindustrien, der har interesse i sammenhængen mellem vandmassernes bevægelse og dettes indflydelse på dyrelivet.

Sejlads og prøvetagning fotograferet af National Geographic 
Sejladsen har, ud over vandprøvetagning, budt på alt fra tæt tåge til det klareste solskin. Hvaler, isbjerge, sæler og også en enkelt fiskeriinspektion. Alt ihærdigt fotodokumenteret af Louie Palu.

Som topprofessionel fotograf er Louie Palu altid på jagt efter det perfekte billede. Kameraet har derfor knipset fra morgen til aften - fra maskinrum til bro og fra isbjerg til fjeldtop. Selv indtagelsen af morgenmaden i messerne er dokumenteret.

På sigt kan billederne ses i National Geographic. Indtil da kan arbejdet følges på Louie Palus facebook, twitter og instagram.

Twitter: @loupalu
Instagram: @louiepalu