[Oprindeligt publiceret af Arktisk Kommando]

Af Arktisk Kommando

I den forgange uge har Arktisk Kommandos hovedkvarter i Nuuk, sammen med Station Kangerlussuaq, dannet ramme om øvelsen Northern Resilience 2018. Formålet med øvelsen var, at udarbejde planer for modtagelse af støtte fra US National Guard i forbindelse med en mulig naturkatastrofe i Grønland.
 
Ud over syv stabsofficerer fra US National Guard og 14 stabsofficerer fra Arktisk Kommando, deltog 12 repræsentanter fra danske og grønlandske beredskabsmyndigheder.Baggrunden for at kunne tilkalde assistance fra andre nationer, er aftaler i Arktisk Råd om gensidig hjælp. Det er Arktisk Kommando, der i sådanne situationer modtager og indsætter udenlandsk militær bistand til Grønland.

Northern Resilience øvelsen er oprindeligt en udløber af et udvekslingssamarbejde mellem Hjemmeværnskommandoen og US National Guard. Men da US National Guard har stor erfaring med indsættelse i katastrofeområder, var det oplagt at give flere danske og grønlandske myndigheder mulighed for at tage ved lære af amerikanerne.

Øvelsen tog udgangspunkt i et fjeldskredsscenarie i lighed med hændelsen fra juni sidste år, hvor to bygder blev oversvømmet af en flodbølge, der netop var forsaget af et fjeldskred.

I sådan et scenarie gennemfører Arktisk Kommando Search and Rescue operationer i rollen som leder af den civile maritime redningstjeneste i Grønland. Herefter støtter Arktisk Kommando de grønlandske beredskabsmyndigheder med militære enheder og med personel.Udover amerikanerne deltog personel fra Politiet i Grønland, Sundhedsvæsnet i Grønland, Forsvarets Sundhedstjeneste, Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet og ikke mindst GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Det er hensigten i de kommende år, at videreudvikle øvelsen og inddrage flere relevante myndigheder.