[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Værnsfælles Forsvarskommando

Regeringen er i dag sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre blevet enige om en ny aftale for Forsvaret og Beredskabet for de kommende seks år.I den forbindelse udtaler forsvarschef Bjørn Bisserup:

”Jeg er meget tilfreds med, at der nu er indgået en ny politisk aftale om Forsvaret.
Forsvaret har været inddraget i processen og haft lejlighed til at afgive sine militærfaglige anbefalinger om hvilke enheder, materiel og kapaciteter, der er nødvendige for at løse de opgaver, som politikerne har prioritereret.

Forliget løser selvfølgelig ikke alle udfordringer, der er i Forsvaret, men samlet set er det en god aftale.

Aftalen indebærer et økonomisk løft af Forsvarsområdet. Forsvaret bliver større og stærkere, og med aftalen får vi kapaciteter og rammer til at udvikle et mere robust forsvar, der er målrettet de opgaver, vi forventer at skulle løse de kommende år.
Aftalen er samtidig et godt svar på det, som NATO efterspørger fra Danmark.

Det indgåede forsvarsforlig udstikker de overordnede rammer. Nu skal vi lave en plan for, hvordan det konkret skal implementeres. Jeg glæder mig til at tage fat på opgaven sammen med Forsvarets medarbejdere og de faglige organisationer”.

Læs aftalen her