[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Lars Bøgh Vinther, vfk-kom.

En væg med store skærme næsten til loftet giver seniorsergent Jan overblikket over samtlige skibe i Nordatlanten. Jan er operationsbefalingsmand i Arktisk Kommando på Færøerne, og det er naturligvis først og fremmest de små trekanter og numre omkring de 18 øer, der er interessante. Sammen med tre kollegaer på forbindelses-elementet (FEF) i Torshavn undersøger Jan hvert enkelt fartøj på skærmene. I Arktisk Kommandos hovedsæde i Nuuk samles informationerne til et generelt overblik over trafikken i hele Arktis.

- Vi henter informationer om skibene i de offentlige registre og sikrer os, at de har ret til at gøre som de gør, forklarer seniorsergenten.Selvom det færøske selvstyre har hjemtaget ansvaret for fiskerikontrollen, hjælper FEFen og de danske inspektionsskibe også med den opgave. Men hovedopgaven er tilstedeværelse og suverænitetshævdelse. 
Suverænitetshævdelse er et begreb de færreste i riget har et konkret forhold til, i modsætning til de seks ansatte på FEFen og besætningerne på inspektionsskibene. Når en forbipasserende satellit for eksempel afslører spor fra et skib som ellers er usynlig på de mange skærme, går den konkrete suverænitetshævdelse i gang.

- Så er det, at det bliver spændende, fortæller kommandørkaptajn og chefen i Torshavn, Michael Hjorth.

- Så er det vores opgave at kontrollere det mistænkelige ved f.eks. at sende et inspektionsskib afsted for at undersøge nærmere.

I denne tid er det Hvidbjørnen, der patruljerer omkring Færøerne og rykker ud, når Arktisk Kommando har brug for det.

Se video om suverænitetshævdelsen omkring Færøerne her: