[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Fosvaret stiller med over 1300 mænd og kvinder til den store NATO-øvelse Trident Juncture, der netop nu er i gang i Norge. Øvelsen der omfatter 50.000 soldater fra 31 NATO- og partnerlande har blandt andet til formål at træne NATO's udrykningsstyrke NATO Response Force (NRF) i at levere et hurtigt militært svar på en krise.

- Helt overordnet er hovedformålet med øvelsen at træne og demonstrere NATO-alliancens militære styrke og evne til hurtig udrykning og samarbejde, fortæller chefen for 1. Brigade, brigadegeneral Henrik Lyhne, der er med den danske bataljonskampgruppen i Norge.

- For eksempel giver den mulighed for at træne og øve med vores allierede, så vores soldater kan indgå smidigt i NATO's multinationale udrykningsstyrke, når den udsendes i operationer til internationale brændpunkter, fortsætter han. 


Forskellen på Varde Å og Norges længste elv, Glomma, er til at få øje på. Både i bredde og længde – og ikke mindst i forhold til vandstrømmens hastighed. Foto: 1. Brigade.


Det største danske bidrag står Hæren for med en bataljonskampgruppe på 850 mand.
 
- Jeg kommer lige oppe fra kampvognseskadronen, som har været ude at køre sammen med en polsk T-72 kampvognsdeling. Bagefter stod der en engelsk panserværnsdeling klar, der gerne ville køre med eskadronen. Så øvelsen her, giver altså mulighed for i et helt nyt terræn at køre sammen med alle vores allierede og gennemføre en uddannelse, som vi ikke kan matche derhjemme, da vi i sagens natur, hverken har de allierede og det fantastiske terræn, der findes heroppe, siger Henrik Lyhne.


Vikingkompagniet træner skovkamp i Norge på NATO-øvelse Trident juncture 2018.  Foto: 1. Brigade.

Ud over de 50.000 soldater indgår 250 fly, 65 skibe og op til 10.000 militære køretøjer i Trident Juncture, der varer frem til 7. november 2018. Øvelsen vil primært foregå på norsk territorium og i farvandet omkring Norge, men også i Nordatlanten samt luftrummet over Finland og Sverige. Den landmilitære del af øvelsen, hvor den danske kampgruppe indgår,  gennemføres i området udenfor Rena i Sydnorge ca. 200 kilometer nordøst for Oslo.

Slagplan for kampfasen
 
Selve flytningen af materiel og personer gennem Danmark til Norge har også givet værdifuld erfaring for Forsvaret.

- Vi har haft mulighed for at øve vores evner til hurtigt at flytte soldater og udstyr til et andet land. Det har vi jo gjort til søs, til lands og i luften for at komme herop med de 1000 soldater og de mange 100 køretøjer, siger brigadegeneral Henrik Lyhne. Oven i kommer transporten af soldater og materiel fra flere af de øvrige NATO-allierede, der også er foregået gennem Danmark.

Nu står soldaterne så over for kulminationen, når NATO-styrkerne i de kommende dage deles op i to hold, der skal kæmpe mod hinanden.
- Der er fjenden og de gode, og de kæmper mod hinanden i terrænet. Det bliver et kæmpe stort set-up, hvor en stor del af de op til 45.000 soldater skal involveres, forklarer brigadegeneral Henrik Lyhne

For de danske soldater betyder det meget, at skulle træne i andre omgivelser end dem de er vant til, forklarer Henrik Lyhne:

- Vi kører jo i et nyt terræn. Når vi kører rundt i Danmark kender vi jo alle øvelsesterærrener og vi ved nærmest, hvor vi kan forvente, at kampvognene venter på os. Men heroppe er det spritnyt. Det er udfordrende, fordi der er klipper, stejle skråninger og fossende elve. Så det er et fabelagtigt terræn at udfordre vores soldater i.


 Vandet i Norges længste elv – den 406 km lange Glomma – er isnende koldt. Cirka 2-3 grader. Alligevel har en cirka 800 af de danske soldater, der deltager i Trident Juncture de seneste par dage taget sig en dukkert i elven. Foto: 1. Brigade.


------------------------------------------
Fakta om NATO-øvelsen Trident Juncture

  • Formål: At sikre at NATO-styrker er trænet og parate til imødegå enhver trussel, uanset hvorfra den kommer.
  • Hvornår: Fra 25. oktober til 7. november 2018.
  • Hvor: Det centrale og østlige Norge, Nordatlanten og det baltiske hav samt luftrummet over Finland og Sverige.
  • Hvem: Omkring 50.000 deltagere fra 31 NATO- og partnerlande.
  • Materiel: Ca. 250 fly, 65 skibe og op til 10.000 køretøjer.
Læs mere på NATOs hjemmeside. 
 
 Fakta om Forsvarets enheder til Trident Juncture
 
• Hæren deltager med en dansk bataljonskampgruppe inkl. støtteelement – i alt ca. 850 soldater, som vil indgå i den britiske 4. Brigade.
 
• Hæren deltager også med en enhed på ca. 60 specialister til at håndtere blandt andet kemisk, biologiske og nukleare trusler. Enheden arbejder sammen med en fransk enhed under øvelsen.
 
• Hæren deltager også med et tungt transportbidrag på ca. 40 personer samt 4 stabsofficerer. Bidraget består af bl.a. blokvogne til transport af tunge pansrede køretøjer og busser til transport af personel.
 
• Søværnet deltager med det fleksible støtteskib Esbern Snare og inspektionsskibet Hvidbjørnen. Samlet set er der ca. 230 soldater fordelt på de to skibe.
 
• Flyvevåbnet deltager med to stk. EH101-helikoptere, som udfører taktisk troppetransport. Der er tilknyttet ca. 75 personer.
 
• Flyvevåbnet deltager med yderligere en enhed på ca. 20 personer, som håndterer transport af gods og soldater (Movement Control Unit).
 
• Flyvevåbnet deltager også med et såkaldt Forward Aeromedical Evacuation team på ca. 6 personer. Det er ambulancebehandlere, der har til opgave at hente sårede i kampzoner med enten fly eller helikopter.