[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Værnsfælles Forsvarskommando

Det nordiske mobile træningsteam (MTT) skal bestå af et nordisk hold på op til 20 soldater, hvoraf Danmark forventes at stille med 2-4 personer. MTT vil være svensk ledet, og al uddannelse vil foregå i den svenske lejr i Timbuktu, hvor de fire danskere også skal bo i de tre uger, udsendelsen forventes at vare. Danmark har i forvejen udsendt en stabsofficer ved MINUSMA, der sidder i FN-missionen hovedkvarter i Bamako, og officeren vil varetage rollen som ÆDO – ældste danske officer.

Træningsteamet skal støtte uddannelsen af en FN-bataljon, som skal indgå i MINUSMA, der samlet råder over omkring 15.000 FN-soldater. Forsvaret forventer, at de fire soldater vil støtte med uddannelse i basale militære færdigheder inden for førstehjælp under kamphandlinger, uddannelse i at undgå samt bekæmpe improviserede sprængladninger samt bevægelse i terræn. Holdet er planlagt udsendt den 23. juli, hvor første uge er afsat til forberedelse samt akklimatisering. I perioden frem til den 12. august vil selve uddannelsen skulle foregå.


Arkivfoto: Lars Skjoldan.

Forsvaret støtter den militære del af FN’s fredsbevarende mission i Mali, der har til formål at stabilisere landet og sikre beskyttelsen af civile. Danmark har både bidraget til den fransk-ledede OPERATION SERVAL med et Herculestransportfly og til FN-missionen MINUSMA med specialoperationsstyrker, et Herculestransportfly med besætning, støtte- og sikkerheds-personel (både fra Flyvevåbnet og hjemmeværnet) og stabsofficerer. Desuden har Danmark haft den militære ledelsespost af MINUSMA, der fra marts 2015 til december 2016 blev varetaget af generalmajor Michael Anker Lollesgaard.Forsvaret har de senere år høstet mange erfaringer med at uddanne andre landes soldater både fra Afghanistan (ISAF og Resolute Support), Irak (Operation Inherent Resolve) og Vestafrika (Operation Flintlock).