Kommandooverdragelsen før dansk ledelse af SNMG1 i 2018

Danmark har kommandoen over den ene af NATOs stående fregatstyrker i hele 2018. De to kommandoskibe bliver Niels Juel og Esbern Snare i henholdsvis første og andet halvår. 

Af Værnsfælles Forsvarskommando.

I det næste år har Danmark kommandoen over SNMG1 med fregatten Niels Juel som flagskib i første halvår og en del af Søværnets Taktiske Stab (STS) som kommandostab om bord. I resten af 2018 bliver støtteskibet Esbern Snare flagskib.Kommandoovertagelsen fandt formelt sted i Bergen i dag, hvor chefen for STS, flotilleadmiral Søren Thinggaard holdt tale. Sidst i januar slutter skibe fra bl.a. Holland, Tyskland, Spanien, Norge og Canada sig under flotilleadmiralens komando.


Flådestyrken vil hele året stå i beredskab, og ellers deltage i øvelser og aktiviteter planlagt af Det Nordatlantiske Råd.Torsdag den 18. januar vil Niels Juel ligge i Københavns Havn. Her bliver kommandoovertagelsen markeret med besøg fra blandt andet NATO’s maritime kommando, forsvarsministeren og hans kongelige højhed prins Joachim.

Pressen inviteres til at deltage i arrangementet, der foregår fra klokken 0930, hvor de besøgende går om bord og bliver sejlet ud i Øresund. Skibet forventes tilbage i havnen klokken 1400.

Der er begrænsede pladser til pressen, så det er nødvendigt at melde sig til. Dette kan ske pr mail til vfk-l-pr104@mil.dk senest onsdag den 17. januar klokken 10.00.