[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Danmark deltager i den internationale koalitions indsats mod ISIL, hvor danske soldater bl.a. bidrager med uddannelse og træning af irakiske sikkerhedsstyrker i Irak.

Bidraget omfatter i øjeblikket flere elementer – blandt andet et specialstyrkebidrag. Denne del af bidraget hjemtages nu gradvist og forventes at være afsluttet i slutningen af året.

Tilpasningen er en naturlig konsekvens af de fremskridt, som koalitionen bag Operation Inherent Resolve har opnået i kampen mod ISIL, og det faktum, at de danske specialoperationsstyrker har løst deres opgave. Den partnerenhed, som bidraget har trænet, er nu klar til at operere selvstændigt med at opretholde sikkerheden i samarbejde med de øvrige irakiske sikkerhedsstyrker.

Generelt er situationen i Irak, at ISIL ikke længere kontrollerer større sammenhængende områder i Irak. Det er en væsentlig milepæl. Men indsatsen er ikke afsluttet.

Det danske kapacitetsopbygningsbidrag på Al Asad-basen i Irak vil derfor fortsætte med at træne irakisk grænsepoliti og sikkerhedsstyrker. Der er i de seneste uger gennemført undervisning i blandt andet førstehjælp, våbenuddannelse, bykamp og krigens love. Det danske bidrag har samlet set trænet knap 10.500 irakiske soldater.

Også det danske radarbidrag bidrager fortsat til støtte for gennemførelse af koalitionens luftoperationer.

Fakta:

Danmark bidrager med specialoperationsstyrker til den internationale koalitions militære indsats mod ISIL. Bidragets nuværende opgave er at yde træning og rådgivning samt støtte i form af informationsindhentning og påkaldelse af ildstøtte til bl.a. irakiske styrker, jf. Folketingsbeslutning B 108 af 19. april 2017.

Danmarks bidrag til koalitionen mod ISIL vil efter hjemtagelsen af specialstyrkebidraget være et kapacitetsopbygningsbidrag på op til 180 personer og et radarbidrag, alle placeret på Al-Asad luftbasen i Irak. Hertil kommer et stabsbidrag placeret i regionen.