[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Pressemeddelelse / Specialoperationskommandoen


Fra den 10.-28. september vil Flyvestation Aalborg og Flådestation Frederikshavn danne ramme om en stor specialoperationsøvelse, hvor Jægerkorpset og Frømandskorpset vil træne specialoperationer sammen med Flyvevåbnet, Søværnet og Hæren og militære enheder fra ni andre NATO-lande.

- Øvelsen er med til at sikre, at vi konstant bevarer og udvikler vores kompetencer indenfor specialoperationer, og den styrker vores evne til at samarbejde med relevante partnere, siger generalmajor Peter Boysen, chef for Specialoperations-kommandoen.For at træningen skal være så realistisk som mulig, vil øvelsen foregå på alle tider af døgnet og hovedsageligt på civile og militære områder i Nord- og Midtjylland. Der vil også foregå flyvninger omkring Rømø i Sønderjylland.

- Det er vigtigt, at soldaterne får mulighed for at træne et helt set-up, både med planlægning og gennemførelse af missioner, så de vedligeholder deres kompetencer og dermed er klar, når de bliver sendt på skarpe missioner, siger Peter Boysen.Om Night Hawk 2018
Øvelsens scenarie koncentrerer sig om det, der i fagsprog kaldes hybride trusler og hybrid krigsførelse. Udtrykket hybrid dækker over, at fjenden ikke kun kan angribe med soldater og konventionelle våben, men også med eksempelvis cyber angreb, vira mod offentlige institutioner og kraftværker og ved at skabe forvirring og modstand i befolkningen med fake news. 

For mere info:
Julia Liberati, Specialoperationskommandoen
+45 2224 7931, VFK-L-PR302@mil.dk
Ian Rix Kristensen, Helicopter Wing Karup
+45 4132 7405, HW-KOM-001@mil.dk