[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Politikutterne Sisak og Sisak II, III og IV øver samarbejde med danske fartøjer.

Af Lars Bøgh Vinther, VFK

Når en turistbåd har ramt et skær og er ved at synke, eller en brand skal slukkes i uvejsomt terræn i Grønland, er udfordringerne langt større end f.eks. i Danmark.  
Vejret kan skifte hurtigt, det er koldt, farvandet er måske farligt fordi der ikke er søkort osv.  Derfor er det grønlandske beredskab nødt til at øve samarbejde og være forberedt på alskens tænkelige ulykker.


Ejnar Mikkelsen og Knud Rasmussen kan sende gummibåde og indsatsfartøjer tæt på land i uopmålte farvande. 

To gange om året, forår og efterår, har øvelse Tappik siden 1998 været rammen for samarbejdet. Fredag sluttede dette forårs øvelse, denne gang tilrettelagt af politiet i Nuuk.


Brandslanger rulles ud fra gummibåd til fjeldtop i frost og sol.


Hoved begivenheden var redning til søs. En båd med 21 turister har sendt nødmelding efter at have ramt et skær og er begyndt at synke. Se reportage med optagelser fra Arktisk Kommando og Ejnar Mikkelsen.