[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinther, VFK-KOM

Værnsfælles Forsvarskommando uddeler igen næste år den årlige pulje på 200.000 kroner til ansøgere, der gennem bog, hjemmeside, arrangementer eller andre relevante måder oplyser generelt om Forsvaret.Tidligere år er støtten givet til eksterne militærvidenskabelige og militærhistoriske projekter, bøger, foreninger, udstillinger o. lign.
Den 11.november udkommer f.eks. endnu en version af bogen om danske soldater som deltog i første verdenskrig under fransk kommando, i forbindelse med markeringen af 100-året for fredsslutningen.

- bogen er blot en af tre udgivelser , der fik støtte i 2017, fortæller major Hans Bruno Hindborg, der administrerer § 12-puljen.
- Men som listen af tilskud viser, er ansøgerfeltet meget alsidigt.

Her er listen over projekterne for 2017:

Formidlingsprojekt - Det Krigsvidenskabelige Selskab (DKVS): DKK 30.000,-
Formidlingsprojekt - Fonden Peder Skram: DKK 20.000,-
Bogprojekt om Danmarks alliance med Napoleon, 1813-1814: DKK 20.000,-
Sikkerhedspolitisk Konference på Christiansborg: DKK 30.000,-
Bogprojekt om de danske krigssejlere under 2. verdenskrig: DKK 20.000,-
TV-projekt om historiske genstande der har tilhørt FSV: DKK 30.000,-
Formidlingsprojekt – Folk og Sikkerhed: DKK 20.000,-
Konceptudvikling – 365 fortællinger: DKK 20.000,-
Bogprojekt om danske soldater i fransk tjeneste 1914-1918: DKK 10.000,-

Læs mere om muligheden for tilskud på Statens side her: https://www.statens-tilskudspuljer.dk/forsvarsministeriet