[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Værnsfælles Forsvarskommando

Ved European Air Chief Conference i København 3. maj kunne chefen for Flyverstaben generalmajor Anders Rex sammen med sine kolleger fra Holland og Norge skrive under på et en aftale om samarbejde omkring træning og uddannelse. Det betyder,  at de tre lande nu kan arbejde sammen omkring indfasningen af F-35 kampflyet.

- Det er vigtigt for F-35 i Danmark, at vi kan samarbejde med andre lande om uddannelsen. Nu har vi en aftale, som ikke kun retter sig mod F-35 uddannelse, men også kan bruges til samarbejde om uddannelse set over et bredere felt. Det er en vigtig brik i F-35 implementeringen, der er faldet på plads, siger generalmajor Anders Rex.

Aftalen omfatter:

  • Udveksling af informationer om træning.
  • Samarbejde om udvikling og organisering af kombinerede kurser og udveksling af instruktører.
  • Fælles bestræbelser på at afholde kurser og udvikle kursusmateriale.
  • Medvirken i kurser for instruktører og kursister for de tre lande, der er omfattet af aftalen.


Generalmajor Tonje Skinnarland (chef for Norges Luftforsvar), generalmajor Anders Rex (Chef for Flyverstaben) og generalløjtnant Dennis Luyt (Chef for det hollandske Flyvevåben) skrev under på aftalen 3. maj. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste.

Samarbejdet mellem de tre lande er med til at sikre, at omkostningerne til uddannelse og træning følger planen for implementeringen af F-35 kampflyet. Uden aftalen ville landene hver især skulle foretage massive investeringer i de samme specialiserede uddannelsescentre og uddannelsesfaciliteter.

I forbindelse med udarbejdelse af aftalen, blev de tre lande enige om at samarbejdet også skulle kunne omfatte andre platforme og kapaciteter som f. eks. brand- og redningsuddannelse. Danmark har historisk haft mange fælles aktiviteter med Holland og Norge på bl.a. F-16 området.

Læs mere F-35 kampfly.

Se flere billeder fra aftalens underskrivelse.