[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Som følge af en mediehenvendelse vedrørende forskellige forhold i Frømandskorpset har chefen for Specialoperationskommandoen efter aftale med forsvarschefen i dag bedt Forsvarsministeriets Auditørkorps vurdere, om der er grundlag for en strafferetslig efterforskning.

Det skyldes, at der verserer påstande om vennetjenester, modtagelse af gaver og lignende ved nogle arrangementer i Frømandskorpset samt omkring valget af motorer til korpsets hurtiggående motorbåde.

”En sådan mistanke kan jeg naturligvis ikke sidde overhørig. Hvis der er foregået noget, der ikke skal i Frømandskorpset, så skal det undersøges. Derfor er det vigtigt for mig, at auditørerne nu ser på sagen,” siger chef for Specialoperationskommandoen, Peter Boysen.

Det er blandt andet oplyst, at et forhold angiveligt handler om nogle musikere, der bidrog til underholdningen ved fødselsdagsarrangementer ved Frømandskorpset. I den forbindelse skulle en chef have modtaget billetter til koncerter og underholdningsarrangementer. Musikerne har siden været inviteret til et endags oplevelsesarrangement ved Frømandskorpsets faciliteter ved Kongsøre.

Et andet forhold handler om omstændigheder og personlige relationer omkring anskaffelsen af nye motorer til Frømandskorpsets hurtiggående både.

”Der er tale om alvorlige påstande, som er skadelige for Forsvarets og specialstyrkernes omdømme. Det er klart, at det er vigtigt, at vi nu får afklaret, hvad der er op og ned i sagen. Jeg har i dag haft en samtale med chefen for Specialoperationskommandoen om forholdene på specialoperationsområdet,” siger forsvarschef Bjørn Bisserup, som nu vil se på om der skal ske yderligere skærpelser og tiltag.