[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lærke Weensgaard, Forsvarskommandoen

Efterårsvejret har for alvor bidt sig fast, urerne er stillet tilbage til vintertid, og vi har endegyldigt afsluttet årets sommer. For Forsvarets Eftersøgnings- og redningstjeneste blev sommersæsonen knap så hektisk som sidste år.

I løbet af de tre sommermåneder i 2019 rykkede redningstjenesten ud til 192 søredninger. Det er 22 færre søredninger end i samme periode sidste år.


Forsvarets EH-101 Merlin helikoptere bruges i Eftersøgnings- og redningstjenesten. Redningshelikopterne er indrettet som flyvende skadestuer og har også en læge ombord. Foto: Thomas Blanke, Flyvevåbnets Fototjeneste.

Sommeren er den tid på året med flest søredninger, da sommervejret lokker flere til stranden eller på havet. Vejret kan sandsynligvis også være årsagen til, at antallet af søredninger denne sommer er faldet i forhold til 2018.

”Sommeren i 2018 var fremragende, og det fik mange på vandet. Det knap så gode sommervejr i år har været en medvirkende årsag til et mindre antal søredninger, men vi kan først drage den endelige konklusion om årsagen senere,” siger kaptajnløjtnant Thorsen, vagthavende officer ved Danmarks redningscentral.

Hvert år udarbejdes en redegørelse for sø- og flyveredningstjenestens redninger det forgangen år. Den endelige redegørelsen for 2019 laves først efter årsskiftet, men redegørelsen for 2018 kan læses her.  


Hvis der er nødstedte i havet, bliver en redder hoistet ned fra redningshelikopteren for at hjælpe de nødstede op af vandet. I 2018 blev Forsvarets redningshelikoptere sendt i luften 600 gange i forbindelse med bl.a. søredninger og patienttransport. Foto: Lærke Weensgaard.

Eftersøgnings- og redningstjenesten består af en lang række enheder fra Flyvevåbnet, Søværnet, Marinehjemmeværnet og Fiskeridirektoratet, der har til at opgave at redde personer, der kommer i nød.

En af enhederne, der ofte er involveret i redningsoperationerne, er Forsvarets redningshelikoptere. Døgnet rundt hele året er tre redningshelikoptere klar til at rykke ud til forskellige redningsopgaver. Hver helikopter er bemandet af fem besætningsmedlemmer og en læge, der i tre døgn ad gangen er klar til at få helikopteren i luften, hvis nogen kommer i nød.

I videoen kan du høre mere om opgaverne ombord på en redningshelikopter.