[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinther, Forsvarskommandoen.

”Det er en helt anden boldgade vi er kommet over i”, fortæller seniorsergent Hans-Henrik. ”Det er en roligere platform med mindre støj.”

Siden Hans-Henrik sluttede med at sejle sommertogter med opmålingsskibet SKA 12 i Grønland, har han fået diplom som søopmåler-assistent og duelighedsbevis som kystskipper.Færdigheder som i dag kvalificerer ham til at være fartøjsfører i det ene af de nye SOM-fartøjer, mens chefen for opmålingsgruppen, søopmåleren, kaptajnløjtnant Lars Jensen leder det andet fartøj.

De to fartøjer er bygget i Fåborg, og meget apropos vil de hele sommeren holde til i Fåborg Havn, mens opgaven hedder at lave søopmåling i farvandet omkring Ærø og i det sydlige Lillebælt.

”Det er målet at opdatere alle søkort over danske farvande, så data bygger på opmålinger med præcise ”multi beam” ekkolod-skud”, fortæller Lars Jensen. Sommeren bruges hovedsagelig til indsamling af data til søs, mens vinteren bruges til behandling af data og udarbejdelse af nye søkort i Geodatastyrelsen.”Før midten af 1990erne lavede man såkaldte enkeltskuds-målinger, med op til flere hundrede meter mellem opmålingslinjerne. Derfor kan der ligge sten, vrag eller sandbanker mellem de gamle enkeltskudslinier” fortæller Lars Jensen.

Hvert fartøj har en tekniker om bord, og alle fire besætningsmedlemmer bor i hverdagene i et lejet sommerhus.Sejlturen ud til opmålingsområdet går stærkt. Hvert fartøj har to jet-propolsion-motorer på 500 HK hver, der spuler søvand bagud og giver en fart på 33 knob. De 1.000 HK er samme kræfter som de ti gange tungere Holm-klasse opmålingsskibe, der opmåler større sejlruter og mere åbent hav. Med den høje fart får de nye SOM-fartøjer mere tid til søopmåling, der selvfølgelig foregår i mere jævnt tempo.
 
Se video af de to nye SOM-fartøjer herunder.