[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

I disse timer ankommer af hundredvis af marinesoldater til Esbjerg havn. Ankomsten markerer begyndelsen på den store øvelse Baltic Protector, som fra slutningen af maj finder sted på dansk jord i området omkring Esbjerg.

Formålet med øvelsen - og særligt første fase omkring de danske strande - er at lade marinesoldater fra flere lande træne sammen, så styrken effektivt kan indsættes, hvis der bliver behov for det. Samtidig vil skibe fra England, Holland, Norge og Danmark træne søkrig ud for kysten ved Esbjerg samt nord for Sjællands Odde.

Øvelsen er iværksat i det militære samarbejde Joint Expeditionary Force, forkortet JEF, som har til formål at etablere en styrke, der med kort varsel kan udsendes og gennemføre militære operationer.


Foto: Seniorsergent Schorling

”Vores deltagelse i øvelse Baltic Protector styrker Forsvarets evne til og mulighed for at samarbejde med internationale allierede i store operationer, fordi vi får øvet militæroperationer fra planlægning over deployering til den specifikke operation. Forsvaret vil med JEF-samarbejdet mere smidigt kunne indgå i en multinational styrke, som vil kunne udsendes globalt i operationer i alle tænkelige situationer, fordi vi flere gange har trænet og øvet sammen med vores allierede”, siger chefen for Søværnet kontreadmiral Torben Mikkelsen, der samtidig understreger, at øvelsen også har til formål at forsikre alliancepartnere omkring Østersøen om, at Forsvaret overholder gensidige aftaler og forpligtigelser om at beskytte fælles sikkerhed og fælles værdier.

I alt 3.000 soldater og omkring 20 skibe fra de ni lande deltager i øvelsen. Soldaterne vil blive indsat under britisk ledelse og består af britiske enheder suppleret af frivillige bidrag fra partnernationerne Holland, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland og Litauen.

Danmark lægger strande og terræn til øvelsen, støtter deltagernationerne med deres praktiske behov og mangler og deltager med Søværnets støtteskib Absalon, en opklaringsdeling fra Bornholm samt enheder fra Flyvevåbnet og Hjemmeværnet.Fakta om JEF-øvelsen Baltic Protector
Første fase begynder den 24. maj, hvor soldater, militærkøretøjer og øvrigt materiel sættes i land i Esbjerg Havn, hvorfra de transporteres til Varde, Oksbøl og Nymindegab øvelsesterræner.

I dagene frem til den 3. juni vil deltagerne træne forskellige militære discipliner så som landgang, faldskærmsspring, bykamp og fremrykning i terræn. På havet træner Søværnets støtteskib Absalon søkrig med de deltagende landes skibe i området ud for Esbjerg og senere nord for Sjællands Odde, hvor der vil være skydning efter dronemål.

Træningen på land kulminerer i weekenden den 1. og 2. juni, hvor marinesoldaterne landsættes og skal indtage knudepunkter i det militære øvelsesterræn. Her vil enheder fra Hjemmeværnet og Gardehusarregimentets opklaringsbataljon være indsat som modstandere

De følgende to faser foregår i Østersøen. I fase to vil JEF-styrken med deltagelse af støtteskibet Absalon være en del af den store og årligt tilbagevendende Østersø-øvelse Baltops, som ledes af USA. Under fase tre vil JEF-styrken igen træne landgang, denne gang på strande i Baltikum.

Formålet med JEF-samarbejdet er at etablere en styrke, der hurtig kan udsendes og gennemføre operationer i det fulde konfliktspektrum. JEF-samarbejdet blev officielt etableret den 28. juni 2018.

Læs mere om JEF-forsvarssamarbejdet.