[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Sikkerhed
Der er sket et brud på persondatasikkerheden for medarbejdere, der var udsendt i eller på tjenesterejse til Mellemøsten i perioden fra slutningen af 2012 til udgangen af 2016. Herudover kan også personer uden for Forsvaret, fx besøgende delegationer ved Forsvarets missioner i regionen, være berørt.

Forsvaret har opgjort, at det drejer sig om flere end 3.000 medarbejdere, der kan have fået kompromitteret deres personlige oplysninger – dvs. fx navn, cpr-nummer, pasnummer og billede.

Sagen har været genstand for en grundig og tidskrævende undersøgelse.
”Det er en beklagelig sag og derfor informerer vi bredt”, siger oberst Michael Hyldgaard, der er chef for Operationsstaben i Forsvarskommandoen.

”Som konsekvens er der rettet op på procedurerne, men muligt berørte bør udvise opmærksomhed” siger obersten, der af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan give flere detaljer.

Lille risiko for misbrug
Forsvarets Efterretningstjeneste har vurderet, at kompromitteringen af personlige oplysninger kan øge risikoen for forsøg på spionage og hvervning samt evt. chikane i forbindelse med fx rejser i regionen. Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer imidlertid også, at risikoen er lille for, at den enkelte medarbejder skulle opleve noget negativt på denne baggrund. Forsvarets Efterretningstjeneste har således ikke kendskab til hændelser, der kan relateres til sagen.

Kontaktoplysninger
Forsvaret opfordrer de muligt berørte til at kontakte enten Forsvarets Efterretningstjeneste eller Politiets Efterretningstjeneste, hvis de oplever mistænkelige forhold. Hvis berørte er civile eller hjemsendt, skal de kontakte Politiets Efterretningstjeneste på telefon +45 4515 9007 eller på e-mail: pet@pet.dk.

Hvis medarbejdere i Forsvaret oplever mistænkelige forhold skal de kontakte Forsvarets Efterretningstjeneste på fe-ktp-ash@mil.dk.

Hvis medarbejdere har spørgsmål i øvrigt, kan de kontakte sikkerhedsofficeren ved deres enhed.

Spørgsmål i forhold til behandling af personoplysninger, kan stilles til den militære sikkerhedssektion i Forsvarskommandoen på: fko-ktp-o-mil-sik@mil.dk