[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lærke Weensgaard, Forsvarskommandoen

To skibe er kollideret, og det flyder ud med olie i Østersøen. Sådan lyder et af scenarierne i den internationale havmiljøøvelse Balex Delta.

Øvelsen har til formål at sikre, at landene omkring Østersøen sammen kan bekæmpe et stort olieudslip i Østersøen.  Danmark er i år vært for øvelsen, hvilket betyder, Søværnskommandoen planlægger og leder øvelsen.


Miljøskibet Gunnar Thorson er et af de danske skibe, der deltager i Balex Delta. Her er skibet fotograferet i forbindelse med en olieforurening ved Nordfyn i februar 2017.

Søværnet bidrager med miljøskibene Gunnar Thorson, Gunnar Seidenfaden og målskibet Sleipner. Derudover deltager blandt andet også politiet samt flere både fra Marinehjemmeværnet. Balex Delta foregår i år omkring Bornholm den 26.-29. august.

De deltagende lande i årets øvelse er Sverige, Polen, Litauen, Letland, Estland, Finland og Tyskland. 

Det er fjerde gang, Danmark er vært for Balex Delta.
Fakta om HELCOM og øvelsen Balex Delta
HELCOM (The Baltic Marine Environment Protection Commission, Helsinkikommissionen) er en mellemstatslig kommission, som styrer og administrerer Helsingforskonventionen. HELCOM arbejder for beskyttelse af det maritime miljø i Østersøområdet.

Følgende lande deltager i HELCOM-samarbejdet: Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Letland, Litauen, Polen, Rusland og Sverige. Derudover deltager EU også i samarbejdet.

Balex Delta er HELCOM’s årlige havmiljøøvelse, der skal sikre, at de deltagende lande kan samarbejde og håndtere en stor forureningsulykke til søs. De deltagende lande er på skift vært for øvelsen. Under øvelsen skal værtslandet demonstrere, at de kan lede håndteringen af en stor forureningsulykke med støtte fra andre HELCOM-lande.    

Balex Delta har været afholdt siden 1991.  

Læs mere om Forsvarets forureningsbekæmpelse på havet.