[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Steffen Fog, Forsvarskommandoen
 
I dag – mandag den 14. januar 2019– har Danmark planmæssigt overdraget kommandoen over NATO’s ene stående flådestyrke, den såkaldte SNMG1, til USA. Det skete under en ceremoni i København med deltagelse af den danske fregat HDMS Niels Juel og det amerikanske skib USS Gravely, som overtager rollen som flagskib.
 
Med udgangspunkt i flagskibene Niels Juel og Esbern Snare har Danmark haft kommandoen over den ene af NATO’s stående fregatflådestyrker i hele 2018 – de to skibe har været flagskib et halvt år af gangen.


Den danske fregat HDMS Niels Juel ved kaj i København ved kommandooverdragelsen i dag. Fregatten har været et af to flagskibe, som Danmark i 2018 har stillet til rådighed som flagskib for NATO’s ene fregatflådestyrke, SNMG1. Niels Juel har haft rollen som flagskib i det første halvår 2018, mens støtteskibet Esbern Snare har haft rollen i andet halvår. Foto: Steffen Fog

At have kommandoen betyder, at man leder flådestyrken og dens indsats og står for – sammen med de NATO-lande, som stiller fregatter til rådighed for styrken - at sikre, at flådestyrken er klar til indsats med kort varsel samt deltager i øvelser og andre aktiviteter i løbet af året. At være flagskib vil sige, at skibet huser den NATO-stab, som udgør ledelsen af flådestyrken.

- Det er gået over al forventning. Det har været et ønske fra staben og de tilknyttede skibe, at vi hver dag skulle blive bedre og have en stigende læringskurve. Det har vi opnået. Vi har haft en progressiv læringskurve, siger Anders Friis, flotilleadmiral og afgående kommandør over SNMG1-styrken.

- Vi bliver bedre af at træne i et internationalt miljø. Når man har et multinationalt miljø og en international stab, så kan det ikke blive meget bedre. Det er meget relevant træning. Alle de forskellige nuancer, der er landene imellem, får vi op under huden, når vi træner sammen, siger Anders Friis, flotilleadmiral og afgående kommandør over SNMG1-styrken.
 
NATO’s ene fregatflådestyrke går under navnet SNMG1, som står for Standing NATO Maritime Group 1. Det er en samling NATO-skibe som er på højt beredskab klar til at imødegå trusler mod NATO. SNMG1 består af seks fregatter fra forskellige NATO-lande samt et tankskib.
 
Fra dansk side har rollen som kommandør over styrken været fordelt mellem flotilleadmiral Søren Thinggaard Larsen, kommandør (i perioden flotilleadmiral) Carsten Fjord-Larsen og flotilleadmiral Anders Friis.


Flotilleadmiral Søren Thinggaard Larsen overtager på vegne af Danmark kommandoen over SNMG1 fra Norge i januar 2018. Foto: Steffen Fog


Gaster fra fregatten Niels Juel ved paraden i forbindelse med dagens overdragelse til USA. Foto: Steffen Fog.

Fakta
Standing NATO Maritime Group nr. 1 (SNMG1) er en samling NATO-skibe som er på højt beredskab klar til at imødegå trusler mød NATO. SNMG1 består af seks fregatter fra forskellige NATO-lande samt et tankskib. Den danske fregat Niels Juel og støtteskibet Esbern Snare har haft lederskabet af SNMG1 i hele 2018. Kommandoen er nu overgivet til USA.