[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Emma Kirketerp / Forsvarskommandoen. Fotos: Christian Sundsdal

Fra 1. december er 90 værnepligtige fra ét af Den Kongelige Livgardes fire vagthold på højt beredskab for politiet. De værnepligtige skal indgå i en strategisk reserve, som skal støtte politiet i forbindelse med større uvarslede hændelser.

De uvarslede hændelser kan eksempelvis være i forbindelse med terror eller andre kriser, hvor politiet pludselig har brug for ekstra ressourcer. Soldaterne forventes i den forbindelse at skulle løse bevogtningsopgaver og lave check points.

”Forsvarets kerneopgave er at holde Danmark sikkert og trygt. Opgaven, som soldaterne fra Livgarden nu tager hul på, går lige nøjagtigt ud på det – at skabe sikkerhed og tryghed i en situation, hvor vi er ramt af en ulykke eller et angreb. For mig giver det god mening, at Forsvaret støtter politiet i ekstraordinære situationer. Det er en god måde som samfund at udnytte vores samlede ressourcer og beredskab,” siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Ud over værnepligtige fra Livgarden består den strategiske reserve af cirka 300 erfarne og professionelle soldater fra Hærens Stående Reaktionsstyrke. Disse soldater indgår i reserven fra 1. februar 2020.

”Med etableringen af den strategiske reserve har vi nået endnu en milepæl i implementeringen af forliget. Med den strategiske reserve kan Forsvaret nu med kort varsel mobilisere soldater til støtte for politiet, hvis der sker uventede begivenheder. Dermed er Forsvaret sammen med politiet med til at øge trygheden i Danmark,” siger forsvarschef, general Bjørn Bisserup.

Når soldaterne i den strategiske reserve indsættes til støtte for politiet, har de samme magtbeføjelser som en polititjenestemand. Det betyder, at de for eksempel kan foretage anholdelser efter ordre fra politiet. Dog knyttes magtbeføjelserne til den enkelte opgave, ligesom der altid er en polititjenestemand tilstede til at støtte og vejlede de indsatte soldater.
Derudover sker indsættelsen af soldaterne altid under ledelse af politiet.

 

 FAKTA: DEN STRATEGISKE RESERVE
I indeværende forsvarsforlig 2018-2023 fremgår det, at Forsvaret skal opstille en strategisk reserve på omkring 400 soldater, som kan støtte politiet i forbindelse med større uvarslede hændelser.
Instruktører fra Politiskolen står for uddannelsen af soldaterne.
Den strategiske reserve udgøres af to dele:
- Et vagthold af værnepligtige (ca. 90) fra Den Kongelige Livgarde. På beredskab fra 1. december 2019.
- Ca. 300 professionelle soldater fra Hærens Stående Reaktionsstyrke (reservens hovedstyrke). På beredskab fra 1. februar 2020.
De værnepligtige skal kunne stille med kort varsel – enten på to eller 12 timer.
Hovedstyrken skal stille inden for 12 timer eller syv dage.
Den strategiske reserve skal kunne indsættes i op til syv dage.
Indsættelsen af soldaterne sker altid under ledelse af politiet og i en ramme, der nøje beskriver beføjelser, opgaver og klagemuligheder.
Soldaterne vil bære synligt identifikationsnummer, så borgere vil kunne fremsætte eventuelle klager over soldater på samme måde, som det er muligt med politifolk.


Se video fra politiets træning af de værnepligtige fra Den Kongelige Livgarde herunder: