Af Forsvarskommandoen

Midt i Iraks ørken, omkring 200 kilometer vest fra Bagdad har Air Control Wings mobile radar i næsten fire år overvåget al lufttrafikken i den centrale del af Irak og Syrien i Operation Inherent Resolve.


Den danske radar har gjort det muligt for den amerikansk-ledede koalition at bekæmpe Islamisk Stat (ISIL) mere effektivt og sikkert. Fotos: Presseofficer Kim, OIR.

”Den danske radar har løst en vigtig opgave for koalitionen, som har været højt værdsat af vores partnere. Denne indsats viser også, at Danmark har efterspurgte ressourcer, og at vi er villige til at bidrage i verdens brændpunkter, når det er nødvendigt. Det er noget, jeg som minister er stolt af,” siger forsvarsminister Trine Bramsen.

”Ved at overvåge luftrummet og guide fly over kamppladsen, har vi støttet de militære operationer på jorden, så de blandt andet kunne få flystøtte til at bekæmpe ISIL,” siger oberst Kern Oddershede, der er chef for Air Control Wing i Karup.

Fra december 2019 er det slut, og radaren stopper med at dreje og sende luftbilleder fra området. I løbet af december bliver den transporteret tilbage til Danmark efter fire år i Iraks ørken.

Effektiv radar
Radarens udsendelse i Irak er igennem de seneste fire år blevet forlænget flere gange af de danske politikere. Det skyldes, at koalitionspartnerne har været meget tilfredse med radaren.

”Det er især den utroligt høje driftssikkerhed, de allierede har sat stor pris på. Igennem hele perioden har radaren bidraget afgørende til det samlede luftbillede i over 95 procent af tiden. Det er også, hvis vi tæller tid til eftersyn og vedligehold med,” siger Kern Oddershede.

Driften af radaren har også været effektiv med kun syv soldater fra Air Control Wing udsendt af gangen. I løbet af de seneste fire år har over hundrede mænd og kvinder være udsendt i forbindelse med radarbidraget.
Hjem og opdateres
Nu skal radaren hjem og opdateres, så den også de næste mange år kan være med til at overvåge luftrummet og være med til at værne om Danmarks sikkerhed.

"Den skal hjem, men den kommer ikke til at stå stille. Vi skal bruge den som vores mobile radar," forklarer Kern Oddershede.

Selvom radaren slukkes og tages hjem, så vil der stadig sidde danske operatører i Operation Inherent Resolve side om side med amerikanske kollegaer og guide fly henover Mellemøsten for at bekæmpe ISIL.Fakta
Radaren har over 95 procent af tiden i Irak overvåget luftrummet over Irak og Syrien.

Over hundrede mænd og kvinder har de seneste fire år været udsendt til Irak for at holde radaren kørende og bemande operationsrummet i UAE.