[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Henrik Kastenskov, Forsvarskommandoen (tekst og foto)

Udviklingen står aldrig stille, men nogle gange bliver den sat i gang fra en uventet kant. Det viste sig i høj grad at blive tilfældet, da den civile lufthavn i Karup sidste år kraftigt fremskyndede lukningen af de kortbølge-radiofyrtårne, som piloter i mange år har navigeret efter i dårligt vejr. Civil luftfart har i de seneste år bevæget sig i retning af udelukkende at navigere efter GPS. Men udviklingen gik stærkere end først antaget, og opdateringen af navigationsudstyret i Karup Lufthavn blev sat på fasttrack.

Det betød, at Helicopter Wing Karup kun havde et lille år, før ændringen trådte i kraft 1. september i år. Der skulle med andre ord arbejdes hurtigt, hvis ikke Fennec-flåden, der stadig benyttede radioteknologien, skulle stå stille på jorden, næste gang tågen lagde sig over den midtjyske hede. Også selv om opgraderingen havde været planlagt længe.

I løbet af sommeren er Fennec P-288 derfor blevet pillet fra hinanden og 10 kilo overflødig ledningsføring og gamle instrumenter pillet ud. I takt med at værkstedet på Fighter Wing Skrydstrup designede og byggede et nyt og mere enkelt dashboard, blev ledninger til det nye GPS-system trukket på en måde, så fremtidigt vedligehold vil blive væsentligt forenklet. I slutningen af uge 34 stod P-288 klar til at blive testet godt og grundigt.

Resultatet var overordentligt positivt, og med få og små ændringer – blandt andet flytning af en kontakt til lysdæmpning – blev testen godkendt. I løbet af de næste seks-ni måneder vil opgraderingen blive implementeret over hele linjen, hvorefter resten af Fennec-helikopterne igen vil være klar til indtage luftrummet over os. Også i tåge.