[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Hjemmeværnet

I slutningen af juli startede besætningen på syv frivillige og en fastansat fra Flyverhjemmeværnet motorerne og slap dansk jord. Fra 1.-31. august bidrager enheden fra Flyverhjemmeværnet til den internationale mission Joint Operation Indalo i Middelhavet. Her bliver opgaven at overvåge farvandet ved den spanske sydkyst, primært mod Marokko.

Det er særligt for at dæmme op for illegal migration og grænseoverskridende kriminalitet som menneskesmugling, narkosmugling og våbensmugling. Desuden handler opgaven om at styrke kystvagtfunktioner, mens der også kan blive behov for støtte i eftersøgnings- og redningsoperationer.

Selvom Hjemmeværnet har udsendte soldater i en række forskellige lande, er det nyt, at de frivillige soldater deltager i internationale missioner fra luften med Hjemmeværnets eget fly.

”Opgaven ved Frontex er en anerkendelse af, at Hjemmeværnet kan løse en skarp, international opgave, på grund af de kompetencer holdet bag Defender-flyene har opnået gennem langvarig træning og mange indsættelser på dansk jord for både Forsvaret, politiet og samfundet,” siger oberst Per Jan Larsen, som er chef for Flyverhjemmeværnet.Kan operere dag og nat
Opgaven for Frontex kræver særligt udstyr til overvågningen, som Hjemmeværnets fly besidder.

”Hjemmeværnets fly er de seneste år blevet flittigt brugt i Danmark til støtte for Forsvaret, men også Politiet, blandt andet i forbindelse med bandekonflikten i København og eftersøgninger til lands og over vand. Grunden til at vores fly og besætning er eftertragtet for flere myndigheder er, foruden en dygtig frivillig besætning, flyets specielle udstyr, som gør det velegnet til at løse overvågningsopgaver både dag og nat og over land og vand,” fortæller Per Jan Larsen.

Flyets udstyr består blandt andet af et infrarødt kamera, der kan varmesøge og et HD-kamera, som er særligt velegnet til at operere i mørke.Frivillige ildsjæle på mission
Besætningen består af frivillige soldater i Flyverhjemmeværnets eskadrille 270. Det er den afdeling i Flyverhjemmeværnet, som løser opgaver på vingerne med de to Defender-fly. De er alle aflønnet og er på kontrakt i den måned, missionen varer, men løser til dagligt mange forskellige opgaver på frivillig basis for Hjemmeværnet.

”Opgaven var et naturligt skridt og en god mulighed for at afprøve de kompetencer, jeg har fået i eskadrillen, på en spændende opgave. Og så er det vigtigt for mig at vise, hvad vi kan i Hjemmeværnet – at vi kan løfte mange opgaver, og at vi er ressourcerne værd,” fortæller en af de frivillige i Flyverhjemmeværnets eskadrille 270, som skal med på missionen. Han går under kaldenavnet JOR og arbejder til daglig som driftsleder.

Fakta Hjemmeværnets Defender-fly

Hjemmeværnets Britten Normann Defender-fly er udstyret med to 6-cylinderede stempelmotorer, som giver en flyvetid på op til seks timer. Flyene kan operere fra stort set alle lufthavne og flyvepladser, da de er beregnet til korte start- og landingsdistancer.

Flyene er udstyret med en sensorpakke, som gør dem velegnede til at løse opgaver både om natten og dagen. Sensorpakken omfatter full HD-video, infrarødt kamera og HD-kamera, som er særlig anvendeligt, når det er mørkt. Det infrarøde kamera kan varmesøge og angive den nøjagtige position (GPS) på jorden. Sidst men ikke mindst er flyene forsynet med et downlink-system, som gør det muligt at transmittere film og billeder over større afstande - eksempelvis til en kommandostation på jorden eller på et skib.

Flyene deltager i eftersøgnings- og redningsopgaver og anvendes til intelligence-, surveillance and reconnaissance (ISR)-opgaver for Forsvaret. Desuden kan flyene bidrage til at skabe overblik i forbindelse med større indsættelser ved eksempelvis skov- og hedebrande, grundstødninger og større ulykker.

Flyene hjælper også Forsvaret i øvelses- og uddannelsessammenhæng, ligesom Politiet og SKAT bruger flyene til støtte ved forskellige opgaver.