[Oprindeligt publiceret af Arktisk Kommando]

Støtte til forskning er en del af Arktisk Kommandos opgaveportefølje. Støtten har typisk karakter af logistisk støtte, ofte i form af lufttransport eller anvendelse af Forsvarets skibe og fartøjer samt stationer som platform for forskningsprojekter.

Tæt ved Station Grønnedal i Sydgrønland ligger Ikkafjorden, hvor de helt unikke ikkasøjler findes under vandet. De består af mineralet ikait, der er følsomt overfor opvarmning af havvandet. Forskere fra Islands Universitet havde over sommeren ønske om at tage prøver af søjlerne og måle havvandets temperatur på forskellige dybder, for at monitorere søjlernes tilstand.

Arktisk Kommando støttede projektet både med dykkerassistance fra inspektionsskibet Hvidbjørnen til prøvetagning og med indkvartering af forskerne i Grønnedal. Det betød blandet andet, at der skulle installeres en stor fryser på Hvidbjørnen, da søjleprøverne bliver til kalkstøv ved temperaturer over ti grader.


Søjlerne i Ikkafjorden

Forskning i minus 30 grader
Station Nord har en speciel god placering med direkte adgang til havisen i det Arktiske Ocean, og det var lige hvad DTU Space havde brug for til en flykampagne, der skulle måle højden af Grønlands iskappe og havistykkelser.

Målingerne blev foretaget med Twin Otter, der er et lille fastvingefly, installeret med både laser og radar. Data fra målingerne indgår i et internationalt samarbejde med NASA og det Europæiske Rumagentur, der skal validere data fra to satellitter, som også måler is og sne i Arktis.

Forskerne og deres fly var indkvarteret på Station Nord en lille uges tid i marts måned, og de fik afprøvet deres polarbeklædning efter alle kunstens regler, da det er en af de koldeste måneder på de kanter med temperaturer godt under -30 grader.

Hvad siger en narhval?
Havpattedyr kommunikerer ved hjælp af ekkolokalisering, og ”samtalerne” afslører, om det er narhvaler, remmesæler eller andre marine pattedyr, der er i et givet område. Det er vigtigt at vide, hvis et havområde bliver udpeget til at være råstofeftersøgningsområde, så man kan beskytte dyrebestande og monitorere, hvordan de reagerer på de menneskelige aktiviteter.

Inspektionsskibet Ejnar Mikkelsen støttede Grønlands Klimaforskningscenter med udsætning af bøjer med hydrofoner i området ud for Daneborg. Hydrofonerne optager lyd et kvarter hver time og kan gemme lydoptagelser i et år ad gangen. Samtidig blev diverse måleinstrumenter til registrering af salinitet, temperatur og dybde også søsat. Det betød knoklearbejde for forskerne, der var med om bord, da de lange wirer med lytte- og måleinstrumenter skulle sænkes 400 meter ned i havet med håndkraft.

Arktisk Kommandos støtte til forskning i og omkring Grønland er særligt intensiv i sommerhalvåret, men foregår hele året. Blandt andet støtter Station Nord året rundt Aarhus Universitets Villum forskningsstation, der er placeret i Nordgrønland med fokus på forskning i klimaændringer.