[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lærke Weensgaard, Forsvarskommandoen

For første gang i 19 år er nye værnepligtige begyndt ved Slesvigske Fodregiment. 108 mænd og 52 kvinder trak i uniform den 5. august på Haderslev Kaserne, hvor Slesvigske Fodregiment hører hjemme.


Tre koncentrerede værnepligtige trådt an for første gang. Fotos: Tim Søgaard.

Slesvigske Fodregiment blev nedlagt i år 2000, men blev genoprettet 1. januar 2019 i forbindelse med forsvarsforliget 2018-2023. Regimentet skal bygges op fra bunden, og derfor har det stor betydning at få værnepligtige:

”De nye værnepligtige markerer, at Slesvigske Fodregiment nu igen har soldater. Vi ser frem til at give dem en god uddannelse og en oplevelse for livet,” siger oberst Lars Mouritsen, regimentschef for Slesvigske Fodregiment.

Hærens første lette infanteribataljon
Regimentets nye værnepligtige skal de næste fire måneder uddannes ved regimentets lette infanteribataljon, der af historiske årsager hedder XIII Lette Infanteribataljon. De værnepligtiges første dag ved bataljonen gik med at få udleveret uniform og begynde at lære eksercits.

”Vi har fået mange nye ting at vide på én gang, men det har været spændende og sjovt,” fortæller menig Stubgaard.

De nye værnepligtige skal modtage og have styr på mange stumper før de rigtigt kommer i gang.

XIII Lette Infanteribataljon er hærens første lette infanteribataljon. Ligesom resten af Slesvigske Fodregiment skal bataljonen bygges op fra bunden. Bataljonen vil være fuldbemandet i 2023, hvor der vil være 486 medarbejdere.

Bataljonen vil kunne indsættes til afsiddet kamp i uvejsomt terræn. Bataljonen vil også kunne indsættes i særligt krævende operationer i samarbejde med specialoperationsstyrker.

 FAKTABOKS – FLERE VÆRNEPLIGTIGE
• Med forsvarsforliget 2018-2023 blev det besluttet at øge antallet af værnepligtige med 500 i løbet af forligsperioden.
• I løbet af 2019 vil 4564 værnepligtige blive indkaldt. Det er 363 flere end sidste år.
• Det øgede antal værnepligtige ses bl.a. hos Den Kongelige Livgarde, der i august modtog 100 flere værnepligtige end tidligere. De skal bruges til at oprette 4. vagthold i Vagtkompagniet til december.