[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarskommandoen

12. juni 1999 kørte NATO-soldater ind i den borgerkrigshærgede serbiske provins Kosovo. I de næste 20 år har danske soldater været involveret i at skabe fred og stabilitet i området. I begyndelsen var det danske kontingent på 800 mand, og det er i dag reduceret til 35 mand – et tegn på, at det er lykkes at skabe mere fredelige tilstande i provinsen.


Danske soldater i Kosovo i september 1999. Foto: Thomas Rønn.

NATO greb ind i konflikten, fordi den serbiske regering på meget voldsom vis forsøgte at nedkæmpe et kosovoalbansk oprør. Over en million mennesker var drevet på flugt. En bombekampagne fra 23. marts til 10. juni 1999, hvor der også deltog danske F-16 kampfly, tvang serberne til at holde inde med de militære operationer. Bare to dage efter afslutning på bombekampagnen passerede NATO-soldater grænsen til provinsen fra Makedonien og Albanien.


Foto fra urolighederne i Mitrovica 17. marts 2004, hvor danske KFOR-soldater blev indsat for at forhindre kampe mellem serbere og kosovoalbanere - de såkaldte martsuroligheder i Kosovo.


Den danske bataljon fik et ansvarsområde i det nordlige Kosovo i nærheden af byen Mitrovica. I området er der både en kosovo-albansk og kosovo-serbisk befolkningsgruppe, hvilket i perioder har skab store spændinger i området. En af de mest voldsomme episoder var de såkaldte marts-uroligheder i 2004, hvor det blev nødvendigt at forstærke den danske bataljon med ekstra mandskab.


Danske soldater tager af sted til Kosovo fra Flyvestation karup, for at forstærke den danske KFOR styrke, der var hårdt presset pga. martsuroligheder ved Mitrovica. Foto fra 20. marts 2004.

Kosovo erklærede sig selvstændigt i 2008, og staten er anerkendt af Danmark, men er endnu ikke medlem af FN. Læs mere om Forsvarets indsats i Kosovo her.


Danske soldater på patrulje uden for lejren Camp Marechal de Lattre de Tassigny i 2018, som en del af bevogtningen af lejren.

I anledning af KFORs 20 års jubilæum kan du se disse to videoer om Forsvarets indsats i Kosovo. Det er filmen ” Dansk soldat i Kosovo - et 24-timers job” og interview med daværende forsvarsminister Søren Gade om Kosovo fra 2009.

"Vi har været i kosovo-missionen siden 1999. Hvis man dengang havde sagt, at vi skulle blive der i mere end 10 år, var der ikke mange, der havde troet på det. Men det viser jo, at Danmark både militært, men også politisk er klar til at tage det lange seje træk. En ting er at vinde krigen. Det har jo vist sig ikke kun i Kosovo, at det er den nemmeste del. Det sværeste er at vinde, det der kommer bagefter, at vinde freden", siger Søren Gade bl.a. i interviewet.