[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Forsvaret har i dag sendt et C130J Hercules-transportfly til Mali i Vestafrika. Her skal flyet og op til 65 danske soldater støtte FN’s fredsbevarende mission i landet (MINUSMA). Det samlede danske bidrag består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed.  


Det danske fly før afgang fra Aalborg.

Fly og soldater skal have base ved den internationale lufthavn i Malis hovedstad Bamako, hvor soldaterne skal bo i en international lejr, som drives af Norge.

Det danske fly skal flyve internt i Mali, men kan undtagelsesvis også udføre transportopgaver for MINUSMA i andre lande i Vest- og Nordafrika. Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm. Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme.  

Støttepersonellet omfatter blandt andet ledelse og stabspersonel, forskellige typer af mekanikere, IT-supportere, logistikpersonel, læger og sygeplejersker, tolke og andre faggrupper, der er nødvendige for at kunne løse opgaven i Mali.

Sikringsenheden skal holde vagt i den internationale lejr, hvor soldaterne bor, og ved flyet og vedligeholdelsesfaciliteterne i lufthavnen i Bamako. En del af sikringsenheden følger med flyet på opgaver for at sørge for sikkerhed i luften, og når flyet lander andre steder end i Bamako. Sikringsenheden medbringer to tjenestehunde. Se et videoindslag om deres træning her under.