[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Et nyt tiltag skal yderligere mindske risikoen for misbrug og tyveri af Forsvarets våben. I fremtiden skal der være mindst to betroede medarbejdere med autoriseret adgang til stede, før det er muligt at få adgang til et funktionelt våben fra Forsvarets våbenkamre.
Soldater skal have adgang til våben for at kunne øve, træne og løse deres opgaver. Men Forsvaret skal samtidig minimere risikoen for, at våben bliver brugt til kriminelle handlinger.

Separat adgang til våben og bundstykker
Forsvaret har allerede stort fokus på sikkerheden i forbindelse med opbevaring og udlevering af våben. I våbenkamre opbevares geværer uden bundstykker, og pistoler opbevares uden pibe. Uden bundstykker eller piber kan våbnene ikke skyde. Bundstykker og pistolpiber opbevares i en særskilt aflåst boks.
I fremtiden kan betroede medarbejdere med autoriseret adgang kun have adgang til enten våben uden bundstykker og piber eller til bundstykker og piber. En og samme betroede medarbejder kan ikke alene have adgang til begge dele.
Som reglerne har været indtil nu, er det også kun betroede medarbejdere med autoriseret adgang og en højere sikkerhedsgodkendelse, der har haft adgang til våben. Fremover skal der altså være to betroede medarbejdere til stede, før der kan udleveres et våben, der kan skyde.
Baggrunden for det nye tiltag er en tragisk sag, hvor en soldat blev anholdt i forbindelse med et skuddrab begået med et af Forsvarets pistoler. Sagen har naturligt givet anledning til at se på yderligere skærpelse af regler og bestemmelser for våbensikkerhed i Forsvaret.
Risikoen for misbrug kan aldrig fjernes fuldstændigt. Men det nye tiltag skal yderligere minimere risikoen.

Tiltaget gælder hovedparten af Forsvarets håndvåben

Den ny ordning gælder for våben, der opbevares i våbenkamre under Forsvarskommandoens myndigheder.
De nye regler gælder dog ikke for udlånte konkurrencevåben, transport, samt våben til brug ved vagttjeneste og beredskab, da disse ikke umiddelbart kan omfattes af en to-faktorløsning.
Der arbejdes med at finde en løsning for dette. Ligeledes er Hjemmeværnskommandoen bedt om, at se på en løsning for dets myndighedsområde.